Venecija: Zasad nema "ulaznica"

"Ulaznica" za Veneciju neće se uvesti do daljnjeg


Izvor : Turizmoteka             Foto: en.venezia.ne

Od 1. rujna ove godine u Veneciji neće biti "ulaznica" za dnevne posjetitelje kako je bilo planirano. Objavljeno je to na web stranicama grada Venecije.

Drugim riječima, naknade, čije je uvođenje i naplata prvobitno najavljivano od 1. svibnja, a zatim je odgođena za 1. rujna, sada je potvrđeno ne će biti ove godine! Novi datum za uvođenje te „ulaznice u grad“ ne spominje se.

Prošle veljače Uprava za financij grada Venecije izazvala je nemir svojim najavama da će od svojih gostiju ubuduće tražiti plaćanje „ulaznice“ za boravak u njihovom gradu. Prihodom (govorilo se i o deset eura po osobi dnevno) željelo se platiti održavanje i čišćenje tog morem okruženog grada.