Fritz Joussen i dalje na ćelu TUI AG

Mandat do 2025.

Izvor: Turizmoteka     Foto: TUI AG

Nadzorni odbor TUI-a ponovno je imenovao za izvršnog direktora TUI AG Fritza Joussena s mandatom od dodatnih pet godina i koji završava 30. rujna 2025.

Predsjednik nadzornog odbora TUI AG dr. Dieter Zetsche kaže:
"TUI-jeva transformacija u digitalnu i platformsku organizaciju je povezana
s ogromnim mogućnostima koje će ojačati našu dugoročnu poziciju. Mi se
radujemo nastavku naše izvrsne suradnje s Fritzom Joussenom kao generalnim direktorom TUI AG.