Balearski otoci uvode novi zakon o turizmu

Novi poticaj za suradnju javnog i privatnog partnerstva

Izvor: Turizmoteka     Foto: spain.info

Novi zakon o turizmu Balearskih otoka predviđa javna ulaganja od 55 milijuna eura iz fondova EU-a i ima za cilj donijeti temeljnu promjenu prema modelu turizma koji je prihvatljiv za zapošljavanje i okoliš.

Želja im je da Balearski otoci postanu održiva destinacija u tri dimenzije: društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj. Težimo boljem suživotu stanovnika, gostiju i radnika u turizmu, te učinkovitijem korištenju resursa, kažu na Balearima.

Osim ulaganja u infrastrukturu, hotelski menadžment također treba okrenuti naopačke. U sljedećih šest godina, primjerice, 300.000 hotelskih kreveta bit će obnovljeno i zamijenjeno krevetima podesivim po visini kako bi se spriječile bolesti povezane s poslom, poput bolova u leđima kod sobarica.