Zagreb: Konferencija SMARTMED - Osnaživanje Mediterana za SMART turizam

Projekt će pridonijeti uspostavljanju atraktivnih, pametnih i uključivih mediteranskih destinacija, a ponajviše razvojem poslovnog modela SMART turizma

Izvor i foto: mint.hr

Konferencija SMARTMED - Osnaživanje Mediterana za SMART turizam  će se održati u ponedjeljak, 27.siječnja u Zagrebu u hotelu Esplanada s početkom u 13.00 sati,a  otvorit će ju državni tajnik u Ministarstvu turizma Frano Matušić.

Na konferenciji će Ministarstvo turizma u ulozi vodećeg partnera predstaviti strateški projekt SMARTMED namijenjen razvoju inovativnih i pametnih rješenja koje pridonose razvoju održivog i uključivog turizma na Mediteranu. Na konferenciji će sudjelovati predstavnici 13 projektnih partnera iz devet mediteranskih zemalja te brojni dionici iz hrvatskog turističkog sektora.

Projekt će pridonijeti uspostavljanju atraktivnih, pametnih i uključivih mediteranskih destinacija, a ponajviše razvojem poslovnog modela SMART turizma, odnosno „pametnog“ turizma koji uključuje različite digitalne i informacijske tehnologije te načine upravljanja, a čiji rezultati će se koristiti za daljnju izradu strateške dokumentacije i turističke politike, ne samo u Hrvatskoj, već i na Mediteranu i šire. Model će biti izrađen na temelju potreba sektora turizma na Mediteranu, i to kako bi se odgovorilo na izazove u razvoju sektora u sljedećem razdoblju te osiguralo zadržavanje položaja globalnog lidera među turističkim destinacijama.

Osim predstavljanja samog projekta i koncepta poslovnog modela SMART turizma koji se u okviru projekta planira razviti i testirati, javnosti će se predstaviti i primjeri dosadašnje dobre prakse u rješavanju izazova brzog rasta i razvoja turizma. Predstavit će se dvostruko nagrađeni Certifikacijski standardi za održivo upravljanje i razvoj mediteranskih plaža, poduzeća Costa Nostrum Sustainable Beaches sa Krete, koji može biti primijenjen na svim plažama Mediterana, samostalno ili paralelno sa programom Plavih zastava.

Digitalne tehnologije identificirane su kao glavni izvor stvaranja dodane vrijednosti, inovacija i produktivnosti za budućnost turizma te imaju transformacijsku, ekonomsku i društvenu snagu kada se koriste za razvoj pametnih turističkih destinacija poput Grada Dubrovnika, ispred kojeg će zamjenica gradonačelnika gospođa Jelka Tepšić predstaviti rezultate dosadašnjih aktivnosti na razvoju Grada kao pametne turističke destinacije, kao i rezultate projekta ALTER ECO.

Kroz svoje aktivnosti, SMARTMED projekt će također promovirati i horizontalna načela, poput jednakih mogućnosti i nediskriminacije, a na konferenciji će se predstaviti uspješni rezultati provedbe projekta “Brzo, zdravo – dostupno svima “, kao i rad Udruge nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja, koja kroz edukaciju i kuharske radionice pruža priliku osobama s invaliditetom da pokažu svoje sposobnosti rada u ugostiteljstvu i lakše dođu do zapošljavanja u struci.

Projekt je pripremljen u okviru programa suradnje INTERREG V-B Mediteran, odnosno programa Transnacionalne Suradnje zemalja mediteranskog područja koji ima za cilj promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i prakse (tehnologija, upravljanje, inovativne usluge, itd.), razumnog korištenja resursa (energija, voda, pomorski resursi, itd.) i podržavanje društvene integracije kroz integriran teritorijalan pristup temeljen na suradnji.

PROGRAM

SMARTMED
Osnaživanje Mediterana za SMART turizam

Uvodna konferencija

DNEVNI RED
Hotel Esplanade, Antuna Mihanovića 1, Zagreb
Ponedjeljak, 27. siječnja 2020.
13:00
Ručak
14.00
Registracija sudionika i kava dobrodošlice
14.30
Otvaranje konferencije i pozdravni govor, Ministarstvo turizma, g. Frano Matušić, državni tajnik
14.40
Predstavljanje projekta – cilj projekta i ključne aktivnosti, Ministarstvo turizma, gđa. Natalija Havidić, načelnica Sektora za strateško planiranje i provedbu programa i projekata Europske unije
15.00
Poslovni model SMART turizma – prikaz pristupa i doprinosa razvoju SMART turizma na Mediteranu, Ministarsto turizma, gđa. Ksenija Slivar, voditeljica Odjela za programiranje i vrednovanje programa
15:20
Primjeri dobre prakse: Prezentacija uspješnih projekata
Destinacijski menadžment – Certifikacijski standardi za održivo upravljanje i razvoj mediteranskih plaža, Costa Nostrum Sustainable Beaches, g. Vassilis Zissimopoulos, osnivač Costa Nostruma
Project co-financed by the European Regional Development Fund
Digitalne inovacije - ALTER ECO, Grad Dubrovnik, gđa. Jelka Tepšić, zamjenica gradonačelnika
Jačanje ljudskih kapaciteta – “Brzo, zdravo – dostupno svima”, Udruga nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja – UNUO, g. Vedran Habel, predsjednik udruge
16:10
Panoramed – prezentacija dosadašnjih rezultata u sklopu radnog paketa 5 “Obalni i pomorski turizam”, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, g. Mislav Kovač, voditelj Službe za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju
16.30
Rasprava
17.00
Zaključci
17:15
Završetak konferencije