Za pozicioniranje Hrvatske kao zdravstvene destinacije važna je međuresorna i međusektorska suradnja

Sastanak s ravnateljima specijalnih bolnica i lječilišta te predstavnicima Ministarstva zdravstva na temu razvoja zdravstvenog turizma

Izvor i foto: Turizmoteka/mints.gov.hr

U Ministarstvu turizma i sporta danas je održan sastanak s ravnateljima specijalnih bolnica i lječilišta te predstavnicima Ministarstva zdravstva na temu razvoja zdravstvenog turizma s posebnim naglaskom na pripremu projekata koji se mogu financirati europskim sredstvima.

S obzirom da Ministarstvo priprema provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za javni i privatni sektor te uzimajući u obzir da kandidirani projekti moraju biti u visokom stupnju pripremljenosti kako bi se završili do kraja 2025. godine, na današnjem sastanku razmijenjene su sve trenutno dostupne informacije te najavljeni predstojeći koraci.

„ Zdravstveni turizam jedan je od generatora razvoja cjelogodišnjeg turizma u Hrvatskoj, stoga nam je cilj u razdoblju pred nama dodatno ga ojačati, snažnije brendirati te pozicionirati Hrvatsku kao destinaciju zdravlja. Sada imamo priliku usmjeriti europska sredstva u razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj te je od izuzetne važnosti pravovremeno krenuti s projektnim aktivnostima“, naglasila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac te dodala kako je za provedbu reformskih procesa i planiranih aktivnosti u NPOO osiguran iznos od 2.2 milijarde kuna, a u planu su i komplementarna ulaganja kroz Višegodišnji financijski okvir.

Hrvatska je već sada prepoznata kao destinacija koja pruža inovativne i održive usluge medicinskog turizma, zbog čega bilježimo posjete više od 250 tisuća turista godišnje, a kroz kvalitetnu međuresornu i međusektorsku suradnju te zajedničko planiranje svih dionika, zdravstveni turizam, kao proizvod više dodane vrijednosti, može biti pokretač cjelovitog i koordiniranog razvoja destinacija u svim dijelovima Hrvatske.

U narednom razdoblju, u organizaciji Ministarstva turizma i sporta, bit će organizirani tematski webinari, ali i svojevrsni „road show“ kako bismo, prije objave prvih javnih poziva, kroz izravnu komunikaciju sa svim potencijalnim prijaviteljima, osigurali maksimalnu iskorištenost sredstava koja su na raspolaganju turističkom sektoru.