Turizam dostupan svima

Društvo bez barijera

Izvor i foto: Turizmoteka/Diopter

Jučer je u Diopter – otvorenom učilištu Pula predstavljen projekt „Turizam dostupan svima – razvoj preduvjeta za implementaciju turističkih usluga dostupnih osobama s invaliditetom“. U narednih 20 mjeseci koliko projekt traje učilište će s partnerima izraditi novi program osposobljavanja za turističkog animatora osoba s invaliditetom, te u tri hrvatske županije formirati centre za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje.

Projektne aktivnosti provodit će se u Istarskoj, Brodsko - posavskoj i Vukovarsko - srijemskoj županiji. Partneri na projektu su Društvo distrofičara Istre, turistička agencija Zeatours, Učilište Studium iz Vukovara i Pučko otvoreno učilište Libar iz Slavonskog Broda. Ravnateljice tih učilišta, Ana Gale i Sanja Čop, danas su na konferenciji za medije sudjelovale virtualnim putem. Obje su istakle važnost razvoja centara za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje s ciljem unapređenja rada s osobama s invaliditetom.

Turizam dostupan svima, rekle su ravnateljice, segment je turizma koji ima za svrhu kreirati svijet bez barijera u kojem su sve destinacije, proizvodi i usluge pristupačne gostima. Bez obzira na slabu pokretljivost, kognitivne teškoće, slabovidnost ili nagluhost.

Tko su OSI turisti?

Prema podacima Europske komisije učestalo putuje 300 milijuna osoba s invaliditetom i 30 milijuna osoba u invalidskim kolicima. Oni putuju u pratnji najmanje jedne osobe, troše veće količine novaca i često putuju van sezone, u posezoni i predsezoni. OSI turisti su optimistični i društveni, te organizirani tijekom putovanja, podsjetili su danas Nataša Vujević, tajnica Društva distrofičara Istre i Floris Milohanović, voditelj poslovnice Zeatours, oboje predstavnici partnera projekta. Međutim, veliki je problem nedostatak osoblja koje bi trebalo pružati podršku osobama s invaliditetom kako bi se bolje osjećale i koristile različite
turističke usluge. Europska unija ima, rečeno je danas, brzorastuće tržište za pristupačni turizam. Samo u 2019. godini broj osoba s invaliditetom zaokružen je na 140 milijuna. Velika je stoga potreba za educiranim osobljem u ovom segmentu turizma. Turistički animator za osobe s invaliditetom.

U sklopu projekta izradit će se i pilotirati novi program osposobljavanja za zanimanje „Turistički animator/-ica za osobe s invaliditetom“. Za ovo zanimanje educirat će se moći nezaposlene osobe, ali i 12 osoba s invaliditetom koje će, logično, najbolje razumjeti potrebe OSI turista, rekla je Maja Milevoj, ravnateljica nositelja projekta, Diopter – otvorenog učilišta Pula. Naime, po završetku osposobljavanja, turistički animator za OSI moći će osmišljavati i izvoditi programe slobodnog vremena, voditi domaće i strane turiste na pristupačne lokacije, poznavati poslovni bonton, te poticati uključivost i interakciju. Time županije u kojima se
projekt uspješno provede postaju konkurentnije kao turističke destinacije svojom
pristupačnošću.

Edukacija je temelj

Na teme motivacije polaznika, aktivnog uključivanje OSI u nastavu, osnaživanja i pružanja psihosocijalne pomoći OSI, educirat će se predavači i mentori iz partnerskih organizacija.
Djelatnici Dioptera, Studiuma i POU Libar proći će usavršavanje za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje za OSI, a sve kako bi tri spomenuta centra u Istarskoj, Brodsko – posavskoj i Vukovarsko – srijemskoj županiji kvalitetno vršila uslugu karijernog savjetovanja u području turizma. RezuItat projekta bit će i priručnik s metodama rada na motiviranju, uključivanju i osposobljavanju OSI. Bit će izrađen standard zanimanja i standard kvalifikacija za program turističkog animatora za osobe s invaliditetom. Projekt je slojevit, inkluzivan, podrazumijeva
empatiju i edukaciju, te neposredno primjenjiva znanja, kao i učinak na lokalnu zajednicu, budući da prelazi granice jednoga sektora. A što je najvažnije, ruši vidljive i nevidljive barijere, zaključila je ravnateljica Dioptera Maja Milevoj.