Split: Radionica „Koordinacija aktivnosti sustava DMO i DMK“

Split, 14. siječnja u hotelu Park

Izvor : dalamtia.hr                   Foto: Hotel Park Split

Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Udrugom hrvatskih putničkih agencija tijekom 2019. godine realizirati program edukacije za javni i privatni sektor na području 10 turističkih klastera Hrvatske.

Svrha ovog edukativnog ciklusa je identifikacija stanja i glavnih izazova u komercijalizaciji složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa, stanja i glavnih izazova u suradnji i komunikaciji sustava turističkih zajednica s postojećim DMK i/ili potencijalnim DMK te fokusirane radionice u područjima identificiranih glavnih izazova. Prva radionica za Splitsko - dalmatinsku županiju pod nazivom: „Koordinacija aktivnosti sustava destinacijskih menadžment organizacija DMO i destinacijskih menadžment kompanija DMK“. održati će se 14. siječnja u hotelu Park u Splitu.
Prijavite se ovdje