Promocija nove knjige „Istraživanje turističkih tržišta“

Autori su: professor emerite Mira Marušić, prof. dr. sc. Darko Prebežac i izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić

Izvor i foto: Turizmoteka

Na Ekonomskom fakultetu 21. veljače 2019. održano je predstavljanje nove knjige Istraživanje turističkih tržišta, autora professor emerite Mire Marušić, prof. dr. sc. Darka Prebešca i izv. prof. dr. sc. Josipa Mikulića. Riječ je o autorima koji spadaju među vodeće stručnjake i istraživače na području marketinga i istraživanja u turizmu, u Hrvatskoj ali i šire.

Knjiga je sadržajno strukturirana u dva dijela. Prvi dio, koji se sastoji od sedam poglavlja, ima za cilj upoznati čitatelja s postojećim oblicima, postupcima i metodama istraživanja tržišta.

Drugi dio knjige je posvećen primjeni istraživanja tržišta u glavnim područjima turizma, i to za potrebe turističkih destinacija, ugostiteljskih poduzeća, posrednika u organizaciji i prodaji turističkih usluga, za potrebe prijevozničkih poduzeća te za potrebe održivog turizma. Na kraju svakoga poglavlja dolazi poslovni slučaj (ili više njih) i na taj način se nastojalo problematiku poglavlja približiti čitateljima. U izradi poslovnih slučajeva je sudjelovalo 25 autora (znanstvenika, istraživača, eksperata iz prakse), a uglavnom se temelje na domaćim iskustvima, a usporedbe sa stranima prikazane su kao poticaj za razmišljanje i djelovanje.

Knjiga je namijenjena svima onima koji se bave turizmom, a koji žele otkriti potrebe korisnika (postojećih i onih potencijalnih), kreativno ih pretočiti u usluge i proizvode (destinacije ili poduzeća) i na taj način ostvariti veće prihode. U prvome redu autori su imali u vidu potrebe studenata svih sveučilišta hrvatskog jezičnog područja (ali i regije), koji su i bili osnovni poticaj njihovom radu.

Nadalje, to su i svi poslovni ljudi koji se bave različitim aspektima turizma (npr. hotelijerstvom, posredništvom, prijevozništvom i dr.), ostali sudionici čiji su proizvodi i/ili usluge namijenjene turistima (kulturne ustanove, umjetničke galerije, kazališta i sl.), ali i svi oni sudionici koji su uključeni u različite aspekte planiranja, razvoja i upravljanja turizmom na razini države ili destinacije (turističke zajednice, nadležno ministarstvo i povezana ministarstva, lokalna uprava i dr.).

Upravo je iz tih razloga sadržaj ove knjige, ali i primjeri i poslovni slučajevi, usmjeren na poslovne aktivnosti različitih kategorija sudionika čija je realizacija važna za uspješan razvoj turizma. Posebna pozornost je dana održivom turizmu (shvaćanju koncepta i istraživanjima tog fenomena), kao novome smjeru i načinu promišljanja gospodarstva općenito, pa tako i suvremenog turizma.

Iako ima izvorni znanstveni pristup i originalnu metodologiju knjiga prelazi okvire udžbeničke literature jer joj poslovni slučajevi daju visoku praktičnu razinu. Stoga ova knjiga može računati na interes vrlo široke stručne javnosti.

Uz autore, o knjizi su govorili prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dekan Ekonomskog fakulteta – Zagreb te recenzenti professor emeritus Marcel Meler (Ekonomski fakultet u Osijeku), professor emeritus Jozo Previšić (Ekonomski fakultet - Zagreb) i prof. dr. sc. Tanja Mihalič (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani).
Izdavač knjige je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a knjiga se može nabaviti izravno preko izdavača, u Skriptarnici Ekonomskog fakulteta – Zagreb (E-mail: nsalaj@efzg.hr).