Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj i kolovoz 2020. godine

Svaka 2 mjeseca Upravno vijeće HZZ-a donosi odluku o produljenju mjere.

Izvor i foto: Turizmoteka/HGK

Sukladno obavijesti od petka, upravno vijeće HZZ-a uvelo je Potporu za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) za srpanj i kolovoz 2020.g. , kojom se nastavlja potpora za očuvanje radnih mjesta za sektore čije poslovanje ne može iz objektivnih razloga biti otvoreno ili imaju pad od najmanje 60%, a uzrokovano COVID – 19 krizom.

Na potporu za srpanj - kolovoz mogu se prijaviti poslodavci iz sljedećih sektora:
• Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika i to kopnom
• Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
• Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti –putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
• Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
• Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi.

Poslodavci trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prometa/prihoda za najmanje 60% u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2020.g. i lipanj 2019.g. Poreznoj upravi za dobivanje potpore za srpanj, te pad od 60% u srpnju za dobivanje potpore za kolovoz. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 60% u drugom tromjesečju 2020., u odnosu na drugo tromjesečje 2019.

Svaka 2 mjeseca Upravno vijeće HZZ-a donosi odluku o produljenju mjere.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.

S poštovanjem

Sektor za turizam
HGK