Popis stanovništva: U Hrvatskoj stanovnika: 3.888.529

9,25 posto manje stanovnika u odnosu na popis 2011.

Izvor i foto: Turizmoteka/DZS

Državni zavod za statistiku objavio je prve rezultate Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, provedenog od 13. rujna do 14. studenoga 2021.
Prvi rezultati sadržavaju podatke o ukupnom broju popisanih osoba te o ukupnom broju stanovnika, kućanstava i stambenih jedinica, na razini Republike Hrvatske, statističkih regija 2. razine, županija, gradova, općina i naselja.
Dostupni su pod poveznicom https://bit.ly/3rl8Rio.