Odabrana najbolja tri projekta u okviru poziva „Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2019.“

Sredstva su namijenjena srednjim strukovnim i umjetničkim školama za projekte kreiranja novih turističkih proizvoda

Izvor i foto: Turizmoteka/mint.hr

Ministarstvo turizma i ove je godine provelo natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Promocija zanimanja“ koji se provodi od 2009., a za 13 projekata srednjih strukovnih i umjetničkih škola, ukupno je odobreno približno 400.000 kuna.
Javnim pozivom za izradu projekata u turizmu i za turizam, želi se utjecati na jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala, učenika srednjih strukovnih škola.

Sredstva su namijenjena srednjim strukovnim i umjetničkim školama za projekte kreiranja novih turističkih proizvoda i unapređenja procesa upravljanja destinacijom u suradnji s drugim obrazovnim sektorima i privatnim sektorom.

U 2019. godini Povjerenstvo za odabir najbolja tri projekta srednjih strukovnih i umjetničkih škola izdvojilo je sljedeća tri projekta:

-projekt „PUT -Poslovi u Ugostiteljstvu i Turizmu“ - Ugostiteljsko-turistička škola Osijek u partnerstvu s Elektrotehničkom i prometnom školom Osijek;

-projekt „Hvar for all/ Hvar za sve“ - Srednja škola Hvar;

-projekt „ETNO DALMATICA“ - Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar u partnerstvu sa Školom likovnih umjetnosti Split.

S ciljem daljnjeg motiviranja učenika i mentora za uključivanje u ovakve projekte (što u konačnici dovodi do stjecanja novih znanja i vještina) odabrani projektni timovi bit će nagrađeni studijskim putovanjem - posjetom odabranoj tvrtki iz sektora turizma.