Objavljen Nacrt prijedloga Strategije razvoja održivog turizma do 2030.

Analiza scenarija predstavlja i podlogu za pokretanje investicija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Izvor i foto: Turizmoteka/UHPA/mints.hr

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je na svojim mrežnim stranicama Nacrt prijedloga Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine - Analiza scenarija, završna verzija.

Analiza scenarija sastavni je dio procesa izrade Strategije razvoja održivog turizma za razdoblje do 2030. godine. Izrada Strategije je dio reformskih procesa koje je pokrenulo Ministarstvo turizma i sporta s ciljem sveobuhvatne reforme sustava upravljanja kojim se želi uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit okvir, organizacijski i pravni, za upravljanje razvojem održivog turizma.

Strateško usmjerenje je postavljeno Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine, koja kao jedan od ciljeva ima i razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Izradu Strategije prati i Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) čiji će se zaključci/preporuke i odabir scenarija ugraditi u Strategiju. SPUO je usmjerena na zaštitu prirode i svih sastavnica okoliša, utjecaj, prilagodbu i jačanje otpornosti turizma i povezanih sektora na klimatske promjene.

Kao srednjoročni strateški dokument, izradit će se i Nacionalni plan održivog turizma od 2021. do 2027. godine.

Analiza scenarija predstavlja proces strateške ocjene potencijalnih alternativnih budućnosti i njihovog utjecaja na hrvatski turizam te čini podlogu za određivanje razvojnih smjerova, ciljeva i mjera u Strategiji. Analiza scenarija ujedno predstavlja i podlogu za pokretanje investicija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine (NPOO) jer će pozivi u okviru provedbe NPOO biti u funkciji ostvarenja vizije održivog razvoja turizma.

Poseban naglasak Analiza scenarija stavlja na utjecaj turizma na okoliš i klimatske promjene, kao i utjecaj klimatskih primjena na turizam. Izazovi i smjernice su stoga razmatrani u skladu s relevantnim europskim direktivama i preporukama te sukladno nacionalnoj regulativi.

Analiza scenarija razmatra i doprinos razvoja održivog turizma u svrhu ostvarenja zelene tranzicije u RH skladu s razvojnim ciljevima s Nacionalne razvojne strategije 2030., ali i ciljevima Zelenog plana za Europu i dokumentima proizišlima iz njega, uvažavajući pritom podjednako sve aspekte održivosti turizma, - okolišni, društveni i ekonomski.

Nacrt prijedloga Strategije razvoja održivog turizma do 2030. - Analiza scenarija dostupan je ovdje.