NP Krka: Obnovimo zajedno biološku raznolikost

22. svibnja obilježavamo Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj

Izvor i foto: Turizmoteka/NP Krka

Kao i svake godine, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ na ovaj datum provodi aktivnosti koje ukazuju na važnost očuvanja bioraznolikosti. Tako smo dan proveli u posjetu Osnovnoj školi Kistanje, u kojoj smo učenicima podijelili sadnice koprivića (koštele ili fafarinke) i česmine, koje će krasiti okoliš njihove škole, kao i kućice za ptice, koje mogu obojiti i postaviti na stabla oko škole.

Razvoj edukativnih programa, osmišljavanje radionica i prigodno obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode aktivnosti su kojima se Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ bavi kontinuirano, studiozno i s velikim entuzijazmom. U njima sudjeluju djelatnici Parka, koji na interaktivan, poučan i zabavan način djeci nastoje prenijeti svoje znanje i privrženost prirodi i usaditi im svijest o važnosti brige za okoliš.

Biološka raznolikost uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta i između ekosustava. Ali, puno lakše nego definicijama, bioraznolikost ćemo razumjeti i doživjeti u samoj prirodi. Zbog specifičnog geografskog položaja, Hrvatska je po bioraznolikosti jedna od najbogatijih zemalja Europe. Zahvaljujući geografskom položaju na granici kontinentalne i mediteranske klime i velikom broju različitih staništa, uz rijeku Krku nalazi se raznolik i slikovit biljni i životinjski svijet te svijet podzemlja s brojnim špiljama i jamama.

Ove godine Međunarodni dan biološke raznolikosti obilježavamo pod sloganom From agreement to action: build back biodiversity (Od sporazuma do djelovanja: obnovimo biološku raznolikost). Unatoč svom tehnološkom napretku, kad je riječ o vodi, hrani, lijekovima, odjeći, gorivu i energiji, i dalje smo u potpunosti ovisni o zdravim i raznolikim ekosustavima. Godine 2022. potpisan je Globalni okvir za bioraznolikost iz Kunminga i Montreala, koji postavlja ciljeve i konkretne mjere za zaustavljanje i preokretanje gubitka bioraznolikosti do 2050. Slogan promiče ideju da, sada kada imamo akcijski plan dogovoren na globalnoj razini, moramo provesti sve mjere koje sporazum predviđa prije 2030. godine. Samo na taj način moći ćemo ostvariti zaštićenu i održivu biološku raznolikost do 2050. godine. To je glavna poruka Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD), ključnog međunarodnog instrumenta za održivi razvoj.

Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibnja Međunarodnim danom bioraznolikosti kako bi ukazali na bioraznolikost kao globalnu vrijednost od neprocjenjivog značaja za sadašnje i buduće generacije. Uz obilježavanje Međunarodnog dana bioraznolikosti, toga dana Republika Hrvatska obilježava i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj, koji je, donošenjem Zakona o zaštiti prirode, 2003. godine proglasio Sabor Republike Hrvatske. Taj dan se svake godine obilježava raznim odgojnim, obrazovnim, rekreativnim, stručnim i drugim aktivnostima koje organiziraju nadležno ministarstvo, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i prirodnim vrijednostima, mnoge udruge i drugi dionici.