Ministarstvo turizma i sporta sudjeluje na “Tjednu mediteranske obale i makroregionalnih strategija” u Izoli

Naglasak je na radionicama na održivi razvoj i „Europski zeleni plan“

Izvor i foto: Turizmoteka/mint.hr

Danas je video-konferencijom na temu „Obnova turizma kroz suradnju“ u Izoli započeo „Tjedan mediteranske obale i makroregionalnih strategija”, koji se, zbog pandemije COVID-19 održava mrežno (online), a na kojem sudjeluje i Ministarstvo turizma i sporta RH, koordinator tematskog stupa 4 za održivi turizam EUSAIR strategije. U suorganizaciji Info točke EUSAIR makroregionalne strategije u Izoli, tijekom Tjedna do 25. rujna održat će se niz sastanaka radnih tijela i koordinatora tematskih stupova Jadransko-jonske strategije, ali i tematskih sastanaka otvorenih za javnost. Naglasak na održivi razvoj i „Europski zeleni plan“ daju teme radionice na temu zelene infrastrukture i „Prilike Europskog zelenog plana za makroregije“, kao i prateći događaj „Šumarska znanost za buduće šume: Šumska genetika praćenje i bioraznolikost u okolišu koji se mijenja“.

U današnjoj konferenciji pod nazivom „Tourism Recovery Through Cooperation: A Macro-Regional Approach“ (Obnova turizma kroz suradnju: makroregionalni pristup) sudjelovala je i Blanka Belošević, voditeljica odjela za međunarodnu suradnju u Ministarstvu turizma i sporta svojim izlaganjem “Održivi turizam - suradnja unutar EUSAIR-a i s drugim makroregionalnim strategijama EU”. U izlaganjima je naglašeno da upravo makroregionalne strategije mogu olakšati proces oporavka turizma pogođenog COVID-19 krizom i to aktiviranjem mreža, platformi i struktura za međusobnu razmjenu dobrih praksi i naučenih lekcija, kao i suradnjom na rješavanju nekih nacionalnih, regionalnih i lokalnih potreba.

„Suradnja oko zajedničkih interesa i ciljeva jamči nam stabilnost kao preduvjet za turizam. U dosadašnjem zajedničkom razvoju prijedloga projekata, pokazalo se da sve zemlje imaju cilj stvaranje sinergija i poticanje koordinacije između teritorija. Tako mora biti i u slučaju COVID-19 krize u kojoj također zajednički moramo osmišljavati nove pristupe i zajednički stvarati konkurentnost“, zaključila je Blanka Belošević, koordinatorica tematske upravljačke skupine za stup 4 „Održivi turizam“.
U lipnju 2020. Europska komisija pokrenula je “Procjenu utjecaja na oporavak turizma kroz suradnju“, koja je rađena sa svim ključnim sudionicima makroregionalnog turizma. Cilj radionice bio je stvoriti priliku za predstavljanje i raspravu o nalazima ove analize između Europske komisije, makroregionalnih koordinatora turizma i stručnjaka koji koordiniraju izradu.

Video-konferencija postavlja osnovu „izjave o turističkoj suradnji“ koju su sastavili ključni provoditelji makroregionalnog turizma i pruža smjernice za programiranje prioriteta održivog turizma programa strukturnih fondova (2021. - 2027.) i suradnju kroz INTERREG. Deklaracija i radni proces za „Oporavak turizma kroz suradnju“ bit će predstavljeni tijekom naknadnog događaja koji će se održati tijekom EU tjedna regija i gradova 14. listopada u Briselu.
----------
Program online „Tjedna sredozemne obale i makroregionanih strategija“ možete pronaći ovdje:
https://www.adriatic-ionian.eu/event/mediterranean-coast-and-macro-regional-strategies-week-2020/programme/
Registraciju za sudjelovanje na dijelu otvorenih događanja pronaći ćete u izborniku na toj stranici s lijeve strane. Registracija je moguća do 17. rujna.