Jadransko-jonska regija traži stručnjake za inovacije u održivom turizmu

Do travnja 2022. stručnjaci će imati zadatak pratiti inovativne politike upravljanja EUSAIR destinacijama

Izvor i foto: LIDER

Ministarstvo turizma i sporta kao partner na EUSAIR Facility Point projektu, raspisalo je poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge vanjskog stručnjaka za inovacije u održivom turizmu. Ovom nabavom, procijenjene vrijednosti 106.000 kuna, cilj je ugovoriti usluge stručnjaka čiji će zadatak biti prepoznavanje inovativnih trendova u održivom turizmu i koji će izraditi preporuke za uvođenje takvih praksi u razvoju destinacija održivog turizma Jadransko-jonske regije.


Do travnja 2022. stručnjaci će imati zadatak pratiti inovativne politike upravljanja EUSAIR destinacijama, inovativne trendove u pristupu korisnicima i uvođenju inovativnih novih tehnologija kao alata vidljivosti i promocije. Stručnjaci će svojim preporukama stvarati bazu znanja s odgovorima na pitanja važnima za EUSAIR destinacije:

-koji su trendovi u inovacijama u sadržaju i interpretaciji prirodnih i kulturnih atrakcija
-koji su trendovi u smještajnom i pratećim sadržajima destinacija
-koji su trendovi u načinima uključivanja stanovništva turističkog područja u razvoj destinacije
Po prvi puta će se na razini EUSAIR destinacija kreirati baza znanja koja će pratiti inovativne politike upravljanja EUSAIR destinacijama, a preporuke će se moći koristiti za razvoj modela održivog upravljanja destinacijama, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, razvoj poduzetničkih modela, tehnološke podrške poslovnim modelima i obogaćivanje obrazovnih programa za turističke stručnjake.

Ta aktivnost strategije financirana je iz bespovratnih sredstava INTERREG ADRION programa Europske unije kroz EUSAIR Facility Point projekt, a detalje poziva, otvorenog do 1. listopada, možete pronaći na stranicama Ministarstva turizma i sporta RH.

Ovime se nastavlja pozitivan trend jačanja kapaciteta i ugovaranja stručne potpore provedbi EUSAIR-a. Ovoga su ljeta potpisana dva ugovora, jedan za usluge razvoja tri 'flagship' strateška projekta održivog turizma s konzorcijem koji čine Institut za turizam i WYG savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, vrijedan 1.526.000 kuna te 750.000 kuna vrijedan ugovor za konzultantske usluge za praćenje i vrednovanje 4. stupa 'Održivi turizam' EU Strategije za jadransku i jonsku makroregiju sa zajednicom ponuditelja koju čine Institut za razvoj i međunarodne odnose IRMO i Ecorys Hrvatska d.o.o.