Izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu usklađene s direktivama EU

Većina komentara na nacrt predloženih izmjena odnosila se na način polaganja i sadržaja stručnog ispita za turističke vodiče

Izvor i foto: Turizmoteka/Vlada RH

Vlada je Hrvatskom saboru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, koji će uz ostalo omogućiti putnicima da vaučere za otkazana putovanja nakon ožujka prošle godine zamijene novim aranžmanom ili dobiju povrat novca.

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac istaknula je da se izmjenama zakon dodatno usklađuje s direktivama EU-a o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima u pogledu povrata novca potrošačima za neizvršene putne aranžmane nakon 1. ožujka 2020. godine, a za koja su organizatori putovanja putnicima davali vaučere.

Iz tog se razloga iz Zakona briše i članak (38.a) kojim je propisana mogućnost izdavanja vaučera umjesto raskida ugovora za neizvršena aranžmanska putovanja poslije 1. ožujka 2020., čime se putniku po novom omogućava pravo na raskid ugovora o tom paket putovanju i pravo na povrat svih izvršenih plaćanja.

"Nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna tog zakona, putnici koji su dobili vaučere moći će birati žele li ugovoriti zamjensko putovanje ili će raskinuti ugovor i ostvariti pravo na povrat uplaćenog novca, i to u roku 14 dana od raskida ugovora", naglasila je ministrica.

Izmjenama se zakon usuglašava i s EU direktivama o uslugama na unutarnjem tržištu te o priznavanju stručnih kvalifikacija za pružanje usluga turističkog vodiča, ali odgovara i na dva postupka koja je Europska komisija pokrenula protiv Hrvatske zbog povrede prava EU, a koji su u posljednjoj fazi prije pokretanja postupka pred sudom EU-a, objasnila je Brnjac.

Mijenja se i dio odredbi važećeg zakona prema kojima se posebni dio stručnog ispita koji se odnosi na popis zaštićenih cjelina/lokacija u zemlji za turističke vodiče polaže posebno za svaku županiju.

Predloženim se izmjenama, naime, omogućuje donošenje provedbenih propisa temeljem kojih bi stručni ispit za posebni dio bio organiziran na drugačiji način te bi se smanjila fragmentarnost posebnog dijela ispita.

Ministar turizma, objasnila je Brnjac, "pratećim pravilnikom propisuje popis zaštićenih cjelina ili lokaliteta po županijama, uz prethodno mišljenje ministara nadležnih za kulturu i poslove zaštite prirode".

Izmjene se odnose i na mogućnost izdavanja rješenja o ukidanju rješenja o ispunjavanju uvjeta za turističkog vodiča, propisivanje obveze registracije pružatelja usluge rent a cara i vođenja evidencije sklopljenih ugovora o najmu vozila te druge.

Inače, predloženi je zakon bio u javnoj raspravi od 8. siječnja do 7. veljače, a na njega je, prema izvješću koje je nedavno objavilo Ministarstva turizma i sporta, stiglo 445 komentara, od kojih je djelomično prihvaćeno njih 92, dok većina (232) nisu prihvaćena, a 121 komentar je primljen na znanje.

Reguliranje zdravstvenog osiguranja digitalnih nomada

Hrvatskom saboru upućene su izmjene i dopune Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj kojima se provodi usklađivanje sa Zakonom o strancima u dijelu reguliranja načina ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu digitalnih nomada.

Izmjenama se tako omogućuje ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu digitalnom nomadu - državljaninu treće zemlje koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za tvrtku ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u Hrvatskoj i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području Hrvatske, a kojem je odobren privremeni boravak u Hrvatskoj.

Digitalni nomad nije obvezan podnijeti prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje, odnosno obvezan je sam snositi troškove korištenja zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod zdravstvenog radnika privatne prakse ili drugog provoditelja zdravstvene zaštite u Hrvatskoj, objasnio je ministar zdravstva Vili Beroš.