Hrvatska: Turizam u veljači 2018.

Više dolazaka i noćenja stranih, a manje domaćih turista

Izvor: DZS/Turizmoteka   Foto: Turizmoteka


U veljači 2018. u komercijalne smještajne objekte došlo je 219 tisuća
turista, koji su ostvarili 485 tisuća noćenja, što je 4,6% više dolazaka i
3,2% više noćenja turista nego u veljači 2017.
Domaći turisti ostvarili su 2,8% manje dolazaka i 3,2% manje noćenja u
veljači 2018. u odnosu na veljaču 2017. Stranih turista došlo je 9,6%
više i ostvarili su 7,2% više noćenja nego u istom razdoblju protekle
godine.

Turisti iz Slovenije i Austrije ostvarili najviše noćenja 

Najviše noćenja stranih turista u veljači 2018. ostvarili su turisti iz
Slovenije, i to 61 tisuću, što je 19,7% od ukupno ostvarenih noćenja
stranih turista, te turisti iz Austrije, i to 33 tisuće, što je 10,6% od ukupno
ostvarenih noćenja stranih turista. Slijede noćenja turista iz Italije
(7,6%), Njemačke (6,6%), Bosne i Hercegovine (5,5%) te Republike
Koreje (5,4%).

U odnosu na veljaču 2017. svi strani turisti s najvećim udjelom u
strukturi noćenja ostvarili su porast noćenja, osim turista iz Italije, koji su
ostvarili pad za 2,7% i turista iz Republike Koreje, koji su ostvarili pad
za 15,8%.

Istarska županija vodeća po broju ostvarenih noćenja

Najviše noćenja turista u veljači 2018. ostvarila je Istarska županija, i to
107 tisuća noćenja, što je 22% od ukupno ostvarenih noćenja u
Hrvatskoj.
U odnosu na veljaču 2017. u Istarskoj županiji ostvareno je 8% više
dolazaka i 12% više noćenja turista.

Turisti iz Slovenije ostvarili najviše noćenja, i to 37 tisuća. Slijede
noćenja turista iz Hrvatske (23 tisuće) te noćenja turista iz Austrije
(20 tisuća).

Turisti najviše noćili u hotelima 

U veljači 2018. u hotelima je ostvareno najviše noćenja turista, i to
328 tisuća, što je 67,6% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na
veljaču 2017. hoteli su ostvarili porast dolazaka turista za 5,4% i porast
noćenja za 2,9%.

U skupini Hoteli i sličan smještaj raspoloživo najviše soba i stalnih postelja

Turistima je u veljači 2018. bilo na raspolaganju 49 tisuća soba,
apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 111 tisuća stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo
ukupno 25 tisuća soba i apartmana (što je 51,6% od ukupnog broja
raspoloživih soba i apartmana) s ukupno 49 tisuća stalnih postelja (što
je 43,9% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna
popunjenost soba iznosila je 30,6%, a stalnih postelja 26,5%.

Turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja

Turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine ostvarili su najviše noćenja
u veljači 2018., i to 96 tisuća noćenja, što je 19,8% od ukupno
ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 25 do 34 godine s
ostvarenih 91 tisuću noćenja, što je 18,7% od ukupno ostvarenih
noćenja.