Adris posluje uspješno, dividenda 2,57 eura, nastavlja se snažan investicijski ciklus

Remenar: Nepovoljnim tržišnim kretanjima unatoč, Adris grupa je i u 2023. godini ne samo zadržala kontinuitet poslovanja i ostvarila rast prihoda, operativne i neto dobiti, nego su stvorene pretpostavke za daljnji rast

Izvor i foto: Turizmoteka/Adris

Rovinj, 12. lipnja 2024. - Sjednicom Glavne skupštine Adris grupe, održanom danas u Rovinju, završilo je održavanje glavnine godišnjih skupština društava u sastavu Grupe. Tijekom dana održane su i skupštine Maistre, HUP-a Zagreb i Cromarisa. Glavna skupština Croatia osiguranja održana je 11. lipnja, dok će se skupština Grand hotela Imperial d.d. održati 21. lipnja.

Obrazlažući prošlogodišnje poslovne rezultate, predsjednik Uprave Adris grupe, Marko Remenar, u uvodu je okupljene dioničare podsjetio na makroekonomsko okruženje, istaknuvši pritom da je inflacija u Hrvatskoj i nadalje visoka i među najvišima je u euro području. Inflacijski trendovi i rast kamatnih stopa nepovoljno utječu na raspoloživi dohodak potrošača i razvojni potencijal tvrtki. Uz to, i dalje je, kaže Remenar, „prisutna zabrinjavajuća geopolitička nestabilnost te sve izraženije klimatske promjene“.

„Nepovoljnim tržišnim kretanjima unatoč, Adris grupa je i u 2023. godini“, istaknuo je Remenar, „ne samo zadržala kontinuitet poslovanja i ostvarila rast prihoda, operativne i neto dobiti, nego su stvorene pretpostavke za daljnji rast postojećih poslova te razvoj novih poslovnih segmenata, uz podršku novog investicijskog ciklusa vrijednog više od 600 milijuna eura do 2026. godine“.

U 2023. godini Adris grupa ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 980 milijuna eura, što je za 15 posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. Konsolidirana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iz redovnog poslovanja iznosi 181 milijun eura i za 11 posto je veća od prošlogodišnje. Izvještajna EBITDA iznosi 171 milijun eura, a izvještajna neto dobit 82,3 milijuna eura, što je rast od jedan posto. Konsolidirana neto dobit iz redovnog poslovanja iznosi 96 milijuna eura i veća je za 19 posto od prošlogodišnje. Neto dobit nakon manjinskih interesa iznosi 63 milijuna eura i, u usporedbi s prethodnom godinom, veća je za četiri posto.

Uz to, nastavio je Remenar, investirano je više od 110 milijuna eura te nakon više godina priprema pokrenut ambiciozni investicijski ciklus u iznosu većem od 600 milijuna eura. „Udvostručit ćemo prosječni godišnji iznos kapitalnih ulaganja u sljedećih nekoliko godina. Uz daljnje strateške iskorake u postojećim poslovima, ulaskom u zelenu energiju jačamo održivost ukupnog poslovnog modela uz daljnju diverzifikaciju poslova u Grupi“, naglasio je Remenar te zaključio kako ostvareni rezultati i ambiciozni planovi potvrđuju tržišnu poziciju, poslovnu snagu i financijski kapacitet sustava u cjelini.

Rezultate ostvarene u osiguranju, turizmu i marikulturi dioničarima su potom predstavili predsjednici uprava Adrisovih tvrtki: Davor Tomašković (Croatia osiguranje), Tomislav Popović (Maistra) i Ivan Leko (Cromaris).Dividenda od 2,57 eura po dionici bit će isplaćena 24. srpnja 2024. godine
U skladu s objavljenim dnevnim redom, nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja financijska izvješća za 2023. godinu, donijeta je odluka o upotrebi dobiti iz 2023. godine, odnosno da se lanjska neto dobit u iznosu od 8.166.909,82 eura rasporedi u zadržanu dobit Društva. Skupština je potom dala razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora.

Glavna skupština donijela je i odluku o isplati dividende u iznosu od 2,57 eura po dionici. Iznos dividende od 2,28 eura po dionici isplatit će se iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u razdoblju od 2005. godine do zaključno 2011. godine, a iznos od 0,29 eura po dionici iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva nakon 2012. godine, što znači da će dioničarima biti isplaćen neto iznos od 2,54 eura po jednoj dionici. Pravo na isplatu dividende pripada svim dioničarima Društva koji su na dan 8. srpnja 2024. godine upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a bit će isplaćena 24. srpnja 2024. godine.

S obzirom na to da članovima Nadzornog odbora završetkom ove Glavne skupštine prestaje mandat, donijeta je odluka o novom sastavu Nadzornog odbora. Uz prošle godine izabranog člana, a potom i predsjednika Nadzornog odbora, mr. sc. Antu Vlahovića, odlukom Glavne skupštine, Nadzorni odbor Adris grupe u sljedećem četverogodišnjem mandatu činit će i dr. sc. Marica Šorak Pokrajac, dr. sc. Tomislav Budin, Rino Bubičić, mr. sc. Hrvoje Patajac, Vitomir Palinec, Ida Lokmer i Petar Vlaić.

Dioničari su potom donijeli odluke o odobrenju Izvješća o primitcima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj 2023. godini i usvajanju Politike primitaka članova Uprave, kao i odluku o primitcima članova Nadzornog odbora. Skupština je donijela odluku o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara. Skupština je zaključena donošenjem odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu.

U 2023. prihod Adris grupe  980 milijuna eura

U 2023. godini Adris grupa ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 980 milijuna eura, što je za 15 posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. Konsolidirana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iz redovnog poslovanja iznosi 181 milijun eura i za 11 posto je veća od prošlogodišnje. Izvještajna EBITDA iznosi 171 milijun eura, a izvještajna neto dobit 82,3 milijuna eura, što je rast od jedan posto. Konsolidirana neto dobit iz redovnog poslovanja iznosi 96 milijuna eura i veća je za 19 posto od prošlogodišnje. Neto dobit nakon manjinskih interesa iznosi 63 milijuna eura i, u usporedbi s prethodnom godinom, veća je za četiri posto.
Više informacija o rezultatima poslovanja u 2023. godini te ostali materijali s Glavne skupštine dostupno ovdje.