Indeks turističke razvijenosti

Izračun indeksa turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj

Izvor i foto. Turizmoteka/Institut za turizam iz Zagreba

Institut za turizam je, u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta, izradio novi model za izračun indeksa turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

✅ Indeks turističke razvijenosti pokazuje stupanj turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave, a u izradi je i prikaz koji će prikazivati turističku razvijenost na razini turističkih zajednica područja te županija.

Metodologija izrade Studije 'Uspostava modela za izračun indeksa turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj' zasniva se na analizi postojećih metoda izračuna turističke razvijenosti u Hrvatskoj i svijetu u razvojnim dokumentima i znanstveno-stručnim radovima, istraživanju relevantnosti i pouzdanosti korištenih pokazatelja za procjenu utjecaja turizma na prostor te ispitivanju međuzavisnosti odabranih pokazatelja kroz testiranje modela u 556 jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj u cilju korigiranja eventualnih anomalija koje bi proizašle iz pondera odabranih pokazatelja.

Prilikom odabira pokazatelja i načina njihovog ponderiranja vodilo se računa o tome da se omogući njihovo jednostavno izračunavanje na godišnjoj bazi i ostavi prostor za korekcije predloženih razreda u skladu s potrebama i posebnim okolnostima, kao što je aktualna kriza zbog pandemije koronavirusa. Provedeno je detaljno testiranje pokazatelja na način da su svaki od njih analizirane dobivene vrijednosti po gradovima i općinama radi utvrđivanja eventualnih anomalija uslijed utemeljenosti na netočnim ili nepotpunim podacima.

U analizi metoda procjene turističke razvijenosti vodilo se računa i o brojnim drugim pokazateljima za koje nisu dostupni podaci na lokalnoj razini, ali se također koriste u svrhu utvrđivanja utjecaja turizma na prostor poput broja sjedala u ugostiteljskim objektima, posjećenosti prirodnih i antropogenih atrakcija, prihoda od turizma i sl. Analiza uključuje i detaljan kritički osvrt na aktualnu klasifikaciju gradova, općina i mjesta u Hrvatskoj iz 2009. godine u razrede kao polazište za promišljanje izračuna turističke razvijenosti u ovom dokumentu.

Nakon što su utvrđeni osnovni pokazatelji relevantni za utvrđivanje stupnja turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj pristupilo se analizi njihove relevantnosti s motrišta njihovog obuhvata i pouzdanosti, a radi izbjegavanja eventualnih anomalija i nelogičnosti. Osim analize metodologije prikupljanja podataka od strane Državnog zavoda za statistiku i eVisitora prilikom kritičkog osvrta na pouzdanost pojedinih pokazatelja korištena su i brojna iskustva Instituta za turizam u izradi strateških planskih dokumenata za turizam na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Svaki od ključnih pokazatelja je dodatno analiziran kroz dobivene rezultate po gradovima i općinama radi utvrđivanja njegove relevantnosti za pojedini aspekt turizma, odnosno ulogu turizma u lokalnom gospodarstvu i njegovom doprinosu sveukupnom gospodarstvu Hrvatske.

✅ Pokazatelji, na kojima se temelji kompozitni indeks turističke razvijenosti, kao i njihove vrijednosti se mogu vidjeti na interaktivnoj karti ➡️ https://bit.ly/itr-iztzg