Statistika HR kampinga - lipanj nastavlja pad ...

Od početka godine do 11. lipnja porast dolazaka u našim kampovima za 12%

Izvor i foto: KUH.hr

U 2018., od 1.1. do 11.6., u našim je kampovima ostvareno ukupno 537.482 dolazaka i 2.554.611 noćenja, što predstavlja porast dolazaka za 12% i noćenja za 19%.
Samo u lipnju (1.6.-11.6.), ostvareno je ukupno 778.798 noćenja, tj. pad od 23% u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Po zemljama, na godišnjoj razini prva je Njemačka (sa +20% noćenja), slijedi Slovenija (+7% noćenja) i Austrija (+27% noćenja).