Robinzonski turizam na OPG-ima i domaćinstvima

Poziv na reagiranje vezano uz prijedlog za kreiranjem nove vrste objekta „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“

Izvor : KUH.hr    Foto: Kamp Rehut Murter

Poštovani članovi,

MINT je predložio izmjene Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata koji bi po novome omogućili tzv. robinzonski smještaj u obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima i domaćinstvima.

Sukladno navedenom prijedlogu, u tipologijama objekta kampova u domaćinstvu i kampova u OPG-u predviđa se nova potkategorija „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“.

KUH se oštro protivi takvoj zloupotrebi pojma kampova i kamp odmorišta:
"Vezano uz prijedlog izmjena Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata, koji bi omogućili robinzonski smještaj u OPG-u i domaćinstvima, kao udruga kojoj je promocija i predstavljanje kamping sektora osnovni cilj djelovanja, oštro se protivimo novo-kreiranoj kategoriji „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“, u namjeri da zaštitimo dignitet samog kampinga te sa željom da se izbjegne zloupotreba pojma i institucije „kampova“.

• „Kamp odmorište“ konceptom i logikom nema nikakvih poveznica s robinzonskim smještajem, niti su igdje Europi ova dva koncepta povezana. Kamp odmorište uvedeno je u propise kao pandan njemačkim „Stellplatz“ i talijanskim „Aree di sosta“, i podrazumijeva isključivo kraći smještaj gostiju s vlastitom pokretnom kamping opremom. Taj je segment, sa ciljem sprečavanja zlouporabe, potrebno dodatno regulirati a ne liberalizirati.

• Obzirom na postojeća iskustva u vrlo često dijametralno različitim načinima tumačenja propisa i davanja dozvola za različite tipove objekata, potrebno je unificirati i dodatno regulirati (standardizirati) procedure i tumačenja oko izdavanje dozvola. Predloženi novi pravilnik predstavlja realnu opasnost da se svaka zelena površina, livada ili uvala, pretvore u nekakav objekt koji u svom nazivu sadrži riječ „Kamp“, a to će ujedno negativno utjecati na percepciju HR kampinga u inozemstvu i u zemlji, te kamping potencijalno dovesti u situaciju od pred 20-tak godina kada je u javnosti to bio nažalost shvaćen kao „neželjeni oblik smještaja“.

• Razvoj objekata robinzonskog smještaja treba vezati upravo uz naziv „Robinzonski smještaj“, a ne zlorabiti pojam i instituciju kampa. To mora biti posebna kategorija ili posebna tematika, uređena odvojenim pravilnikom i nepovezana s institucijom „kampova“.

Uz navedeno, radi zaštite imidža cjelokupnog kamping sektora, upravljanja željenim razvojem, izbjegavanja neželjenih pojava i zaštite prostora, predlažemo da se odmah pokrenu dodatne inicijative:

1. Uvođenje obaveze da kategorizaciju svih objekata tipologije „kamp“ vrši isključivo Ministarstvo turizma (kako za hotele, tako i za kampove), a ne lokalni uredi državne uprave.
2. Revidirati i ujednačiti 3 različita pravilnika unutar kojih se kategoriziraju uvijek isti objekti „kampova“.
3. Po principu prakse u EU, a radi izbjegavanja nelojalne konkurencije i obilaženja pozitivnih zakonskih propisa, uvesti dodatnu regulativu za kamp odmorišta.

Naglašavamo da je danas hrvatski kamping proizvod veoma razvijen, pokriva čak 25% turizma RH i drugi je po kvaliteti u Europi, a u posljednjih desetaka godina uloženo je više stotina milijuna kuna u sam razvoj kampova. Istina je da je od strane kamping sektora veliki napor uložen u kreiranje pozitivnog imidža o kampingu kako u inozemstvu, a tako posebice unutar RH, gdje se kampovi, koji se danas u kontekstu kvalitetnog smještaja često nazivaju „hoteli na otvorenom“, bili nepoznati i često predstavljani u negativnom kontekstu. Ti su napori rezultirali time da se kamping danas i u Hrvatskoj shvaća kao dobar i pozitivan turistički proizvod, a naš je zadatak da tako i ostane.

Ujedno, u segmentu robinzonskog smještaja, naglašavamo da to nije „kamping“ proizvod, ali smo slobodni na osnovu našega iskustva u razvoju i upita, predložiti uvođenje minimalnih mehanizama kontrole kako bi izbjegli stihijska događanja i nekontrolirane razvojne procese, poput primjerice:

• JLS moraju upravljati ovim procesom (potrebno je definirati metodologiju, npr. mogući alati su prostorni plan, standardizacija potrebnih dozvola, definiranje minimalna površina parcele – i sl. što u konačnici omogućava upravljanje željenim razvojem).

• Omogućiti razvoj samo izvan naselja (uz opciju da se npr. računa u kvote maksimalnih kapaciteta/kreveta turističke zone izvan naselja; razvoj nikako nije moguć unutar naselja.
• Robinzonski smještaj mora ostati rezerviran za prostore u kojima u neposrednoj blizini (za definirati, npr. 2 km) nije moguće ispunjavanje uvjeta za kategorizaciju kao pravi kamp (infrastrukturni priključci, izgradnja…).
• Kategorizaciju obavezno vrši Ministarstvo (kao za hotele i kampove), a ne lokalni uredi državne uprave.
Molimo Ministarstvo turizma da uzme u obzir navedene stavove, a detaljnija pojašnjenja i razložbu problematike i naših zahtijeva možemo dostaviti u slučaju potrebe.“

KUH je reagiranje poslao na nadležno tijelo, a kamping sektor pozivamo da isto tako komentira i ispravi prijedlog koji predviđa novu nelogičnu tipologiju objekata „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“.

Javno savjetovanje o predloženim izmjenama je otvoreno do 26. lipnja na portalu e-Savjetovanja, te vas pozivamo da i vi komentirate navedeno rješenje (prijedlog pravilnika na ovom linku).