Od 1.1. do 11.4., u našim je kampovima porast dolazaka za 25,8% i noćenja za 67,3%!

Statistika HR kampinga

Izvor : KUH    Foto: Mont Perin

U 2018., od 1.1. do 11.4., u našim je kampovima ostvareno ukupno 19.097 dolazaka i 73.209 noćenja, što predstavlja porast dolazaka za 25,8% i noćenja za 67,3%.
Po zemljama, prvi su Nijemci (sa +71,7% noćenja), slijede Austrijanci (+27,1% noćenja) i Slovenci (-1% noćenja). Na 4. mjestu je Velika Britanija, a na 5. Italija.