O kampingu i sezoni 2018.

Glavna tržišta su Njemačka, Slovenija, Austrija, Nizozemska i Italija

Izvor i foto: KUH

Kamping u pravilu pokriva oko 20% smještajnih kapaciteta RH, a u Hrvatskoj je u 2018. poslovlao 872 kampova, ukupnog smještajnog kapaciteta 250.154 osoba.
Najviše se noćenja u kampovima ostvari u Istarskoj županiji, 52% noćenja u kampovima RH, slijede Primorsko-goranska županija sa 19% i Zadarska županija sa 11% noćenja u kampovima RH. Nažalost, segment kontinentalnih kampova potrebno je još dodatno ojačati, a danas na kontinentalne kampove otpada tek oko 2% ukupnih noćenja u kampingu.

U 2018., u kampovima je ostvareno ukupno 19,1 milijuna noćenja i 2,9 milijuna odlazaka (porast noćenja za 1,1% te dolazak za 2,7% u odnosu na lani). Glavna tržišta su Njemačka, Slovenija, Austrija, Nizozemska i Italija.

Promatrajući cijene u kampovima, sukladno analizi cijena kampova Europe njemačkog ADAC-a, dvije odrasle osobe s desetogodišnjim djetetom plaćaju u Hrvatskoj 40,92 eura za noćenje u kampu, i time je Hrvatska na 5. mjestu po skupoći kampiranja. Italija je skuplja, sa 46,35 eura, ali su Španjolska (39,94 eura) i Francuska (36,55 eura) jeftinije.

Ujedno, Hrvatska je danas pri vrhu Europe kada govorimo o prosječnoj kvalitete kampova, a 2018. je posebno značajna po tome što su otvorena 2 nova kampa sa 5* (u Istri kamp Santa Marina i na Krku kamp Omišalj), a otvoren je prvi hrvatski 100%-tni glamping kamp, kamp Arena One 99 Glamping u Puli. U 2018. naša se kamping ponuda obogatila i prvim kućicama za smještaj na drveću (kamp Plitvice Holiday Resort u blizini NP Plitvičkih jezera).

Međutim, investicijski proces se i dalje nastavlja tako da za 2019. možemo najaviti otvaranje novog kampa sa 5*, Istra Premium Camping Resort-a u Istri, a i mnogi drugi kampovi će nastaviti investicije na porastu kvalitete.