KUH: „Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku“

Prijave za kategoriju "Glamping kamp godine"

Izvor  i foto: KUH    

Obavještavamo Vas da se pokreće 22. po redu akcija „Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku“ te će se u okviru iste provesti ocjenjivanje kampova te najboljima dodijeliti nagrade i priznanja.

Kampovi se, kao i protekle godine, ocjenjuju u sljedećim kategorijama:
• Veliki kamp
• Mali kamp
• Kamp sa najboljom glamping ponudom

Ocjenjivanje kampova provodi Kamping udruženje Hrvatske (KUH) i Hrvatska gospodarska komora (HGK).

Za kategorije Veliki i Mali kamp nisu potrebne prijave, već je potrebno samo ispuniti i KUH-u vratiti upitnik o kvaliteti kampova na e-mail info@camping.hr najkasnije do 30. svibnja 2018. (ukoliko neki kamp nije primio upitnik, može se javiti na info@camping.hr).

Zahvaljujemo se kampovima koji su već poslali upitnik.
Svi kampovi koji žele prijaviti kamp u kategoriji Kamp s najboljom glamping ponudom, prezentaciju sa sadržajima i uslugama te posebnim glamping doživljajima trebaju dostaviti na email adresu kampovi@hgk.hr ili info@camping.hr najkasnije do 30. svibnja 2018. godine.