KUH: Poziv za prijavu na 23.„Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku“

Nagrađivanje najboljih kampova RH

Izvor i foto: KUH

S veseljem javljamo da je pokrenuta 23. po redu akcija „Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku“, u okviru koje će se i ove godine provesti ocjenjivanje kampova te najboljima dodijeliti nagrade i priznanja.

Kampovi se ocjenjuju u sljedećim kategorijama:
• Najbolji veliki kamp
• Najbolji mali kamp
• Najbolji naturistički kamp

Ocjenjivanje kampova provode Kamping udruženje Hrvatske (KUH) i Hrvatska gospodarska komora (HGK), uz podršku Udruge kampista Hrvatske (UKH).
Za kategorije Veliki i Mali kamp nisu potrebne prijave, već je potrebno samo ispuniti i KUH-u vratiti upitnik o kvaliteti kampova na e-mail info@camping.hr najkasnije do 16. svibnja 2019. (ukoliko neki kamp nije primio upitnik, može se javiti na info@camping.hr).
Svi kampovi koji žele prijaviti kamp u kategoriji najbolji Naturistički kamp, kratku prezentaciju sa sadržajima i obrazloženjem trebaju dostaviti na email adresu kampovi@hgk.hr ili info@camping.hr najkasnije do 16. svibnja 2019. godine.