"Dnevnik jednog kampiste – kvaliteta hrvatskih kampova kroz okular korisnika"

Nova knjiga Top Campinga - Autori :Jerko Sladoljev i Loris Pilar

Izvor i foto: Turizmoteka     

Ovih dana izašla je nova knjiga Top Campinga. Autori su Jerko Sladoljev i Loris Pilar. Riječ je o znanstvenoj knjizi koja predstavlja originalno istraživanje temeljeno na metodi vlastitog promatranja korisnika kamping usluga, preciznim opservacijama u stvarnim, prirodnim uvjetima.

Radi se o djelu koje iznosi dosad nepoznate doprinose i spoznaje kroz ispitivanje uzročno-posljedičnih veza. Vrijednost knjige je u tome što daje preporuke za oba turistička pola, ponudu i potražnju, te ista može biti od značajne koristi dionicima u turizmu u svrhu diferencijacije ponude, podizanja kvalitete i prepoznatljivosti.

Subjekti ovog istraživanja su kampisti koji su preko 50 godina boravili u kampovima duž cijele hrvatske obale, te bilježili svoje opservacije. Na temelju tih bilježaka vrši se kasnija metoda komparacije sa relevantnim statističkim podacima o kvaliteti, te se donose kvantitativni i kvalitativni zaključci.

Knjiga je tiskna na 128 stranica sa oko četrdesetak slika, tablica i grafova kojima je prikazana povijest razvoja hrvatskog kampinga i vršena analiza kvalitete hrvatske kamping ponude sa najboljim inozemnim konkurentima.

Ovo originalno djelo, djelomično pisano s aspekta potrošača kamping usluga, a temeljeno na znanstvenom istraživanju, može doprinijeti boljem plasmanu Vaših usluga u kamping segmentu. Cijena primjerka sa porezom iznosi 140 kuna, a može se naručiti faxom ili e-mailom na našoj adresi u podnožju dopisa.

Knjiga se može naručiti na mail: jerko.sladoljev@icloud.com