Zimsko prebrojavanje ptica vodarica u NP „Krka“ 2023. godine

Izvor i foto. Turizmoteka/P Krka

I ove godine JU „NP Krka“ pridružila se najstarijem i najvećem monitoringu bioraznolikosti na svijetu, zimskom prebrojavanju ptica vodarica, koji ima za cilj nove spoznaje, kroz kontinuirano praćenje brojnosti ptica na vodenim površinama, o ugroženosti vrsta ptica i njihovih staništa


Monitoring organizira i provodi Wetlands International, svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja od 1967. godine. U prebrojavanju ptica vodarica na području NP „Krka“ 14. i 15. siječnja 2023. sudjelovali su djelatnici JU „NP Krka“ i Ivan Budinski, ornitolog iz udruge Biom. Pored vodarica, bilježene su i ostale značajne vrste. Prebrojavanje je obavljeno promatranjem s kopna i iz plovila.

Na području Parka ukupno je zabilježeno osamnaest vrsta vodarica s 1 338 jedinki. Brojnošću su prevladavale liske, divlje i krunate patke te veliki vranac, koje su zajedno činile 87 % ukupno zabilježenih jedinki ptica vodarica na zimovanju. Znatno manji broj jedinki koje su područje NP „Krka“ odabrale za zimovanje posljedica je klimatski blage zime.

Najviše ptica na zimovanju zabilježeno je na širem području jezera Torak, odnosno na ušću Čikole u Krku, gdje je zabilježeno najveće jato, liski, koje je brojilo 290 jedinki. Od pataka, zabilježeno je sedam vrsta (divlja, kreketaljka, lastarka, žličarka, glavata, njorka i krunata), od gnjuraca, četiri vrste (ušati, crnogrli, mali i ćubasti), a od čaplji, samo siva čaplja.

Posebno nas veseli što na širem području oko manastira Krka od prošle zime bilježimo jedinke velikog ronca, koji je prije toga na području Parka posljednji put zabilježen davne 1988. godine na Visovačkom jezeru. Rezultate monitoringa Park će koristiti za provođenje mjera zaštite s ciljem očuvanja ptica vodarica i njihova staništa.