XI. konferencije euro-mediteranskog interkulturnog dijaloga na feničanskoj ruti

Izvor i foto: libertas.hr


Libertas međunarodno sveučilište i Arheološki muzej u Zagrebu najavljuje otvorenje XI. konferencije euro-mediteranskog interkulturnog dijaloga na feničanskoj ruti, u ponedjeljak, 8. listopada 2018. godine s početkom u 18:30 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb.

Govornici na konferenciji:
Dr. Antonio Barone, direktor Feničanske rute
Prof. Rachid Chamoun, član Znanstvenog vijeća Feničanske rute
Dr. Barbara Toce , Vice-President Congress of LRA, Council of Europe
MSc Ksenija Keča, za organizatora IU Libertas Europe
PhD Frano Matušić, Ministarstvo turizma RH
PhD Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu

Kulturna baština na europskim kulturnim rutama izuzetan je primjer raznolikosti novih odredišta Europe, oplemenjenih slikovitim i intrigantnim prirodnim i kulturnim sadržajima.
Što su Europske kulturne rute, koliko ih ima u Hrvatskoj i kakvo naslijeđe predstavljaju, saznat ćete na XI. KONFERENCIJI EURO-MEDITERANSKOG INTER-KULTURNOG DIJALOGA NA FENIČANSKOJ RUTI od vrhunskih stručnjaka!

Po prvi puta u Zagrebu i Hrvatskoj, uz petnaestak međunarodnih govornika iz Italije, Španjolske, Francuske, Grčke, Libanona, Cipra, Malte, Louxembourga, te velik broj domaćih stručnjaka, 08./10. listopada 2018. održat će se XI. KONFERENCIJA EURO-MEDITERANSKOG INTER-KULTURNOG DIJALOGA NA FENIČANSKOJ RUTI kao i Glavna skupština Feničanske rute – kulturne rute Vijeća Europe u organizaciji MS Libertas, u partnerstvu s Arheološkim muzejom u Zagrebu, uz podršku TZ grada Zagreba i TZ Zagrebačke županije, te uz pokroviteljstvo Ministarstva turizma . Hrvatska je kroz MS Libertas članica Feničanske kulturne rute Vijeća Europe od 2017. godine, te ima svoje predstavnike u upravnom i znanstvenom vijeću.

Feničanska kulturna ruta, certificirana Europska kulturna ruta Vijeća Europe, pruža se na 3 kontinenta, okuplja 18 mediteranskih zemalja i 80 gradova, te je inicijator za Mediteransku rutu antičkih civilizacija, a ujedno je i novi pilot projekt Svjetske turističke organizacije (UNWTO-a).
Uz sudjelovanje delegacija koje zastupaju zemlje članice ove međunarodne kulturne mreže, događaj će okupiti članove upravnog i znanstvenog vijeća Feničanske rute, kako bi raspravili pitanja razvitka kvalitetnog, održivog i odgovornog arheološkog turizma. Poseban nalasak bit će na interpretaciji, prezentaciji i kreativnom pristupu stvaranja turističkih proizvoda mediteranskih antičkih destinacija za nove korisnike.
Službeni jezik konferencije je engleski.

Feničanska ruta mreža je velikih nautičkih ruta koje su drevne mediteranske civilizacije koristile još od 12. stoljeća pr. Kr. kao glavne trgovinske i kulturne linije komunikacije na Sredozemnom moru. Kroz ove rute Feničani su potaknuli veliku civilizaciju koja pridonosi stvaranju mediteranske kulturne zajednice (“koine”). Ti su putovi postali sastavni i temeljni dio mediteranske kulture. Danas ti putovi simboliziraju interkulturni model na kojem se zasniva Mediteranska kulturna ruta koja prelazi brojne zemlje i tri različita kontinenta. Utemeljen u naslijeđu drevnih civilizacija na Sredozemnom moru, inter-kulturalni dijalog se ostvaruje s ciljem održivog, odgovornog i kreativnog razvitka ovog područja. Tim rutama, vrlo bogatim poviješću, kretale su se robe i usluge, ali i kulturne razmjene. 1994. godine "Feničanska ruta" nominirana je za ulazak u okvir programa kulturnih ruta Vijeća Europe.

Godine 2003. ruta je ugrađena u program, a 2007. prepoznata je i odobrena njena upravljačka struktura. Certifikat se sada obnavlja svake 3 godine. Godine 2016. Svjetska turistička organizacija (UNWTO) osnovala je Radnu skupinu za Feničansku rutu u suradnji s Europskim institutom kulturnih ruta, Ministarstvom turizma Libanona i nekoliko mediteranskih zemalja. Feničanska ruta Međunarodna je konfederacija koja uključuje više od 10 teritorijalnih i tematskih mreža koje surađuju u razvitku novih modela za unapređenje kulturne i prirodne, materijalne i nematerijalne baštine u kontekstu među-kulturalnog dijaloga na Mediteranu. Feničanska ruta surađuje s međunarodnim i nacionalnim institucijama koje se bave promicanjem kulturne, materijalne i nematerijalne, prirodne baštine i kulturnih krajolika, uključujući UNESCO-ovu udruga "Kultura, turizam i razvoj", ICOM, CTN, ECTN i dr.