Svetvinčenat: Radionica u sklopu projekta KulTERRA

Izvor:  IRTA d.o.o.                            Foto: http: tz-svetvincenat.hr

Poziv na drugu radionicu za KONZERVATORSKO – RESTAURATORSKU STRUKU, LOKALNO STANOVNIŠTVO I TURISTIČKE DJELATNIKE u sklopu Integriranog razvojnog programa KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa .

Ĉast nam je pozvati Vas na drugu radionicu namijenjenu konzervatorsko-restauratorskoj struci, lokalnom stanovništvu i turističkim djelatnicima u sklopu projekta KulTERRA - Revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda koja će se odrţati u petak, 16. ožujka, 2018. godine u vijećnici Grada Buzeta s početkom u 9.30 sati.

Tema radionice je 'Modeli upravljanja obnovljenom kulturnom baštinom', a predviđeno trajanje radionice je do 15.00 sati. Na radionici će sudjelovati domaći i inozemni struĉnjaci iz područja upravljanja kulturnom baštinom koji će održati predavanja na navedene teme, te u nastavku sudjelovati na okruglom stolu.
S obzirom da je broj sudionika na radionici ogranićen, molimo Vas da svoje sudjelovanje na radionici potvrdite na jedan od e-mailova info@svetvincenat.hr ili matea.stanic@svetvincenat.hr do utorka, 13. oţujka, 2018.godine u 12.00 sati.