Staza Podstrana walk and bike

Izvor i foto: dalmatia.hr

Krajem kolovoza morsko-riječna šetnica i biciklistička staza Podstrana walk and bike svečano je otvorena. Projekt je to vrijedan 10 milijuna eura, sufinanciran u udjelu od 85% iz fondova EU. Riječ je o dijelu šireg projekta uređenja obale vrijednog više od 18 milijuna eura u sklopu kojega je napravljena plaža sa svom infrastrukturom, parkiralište, dječja igrališta, igrališta za odbojku na pijesku...

Šetnica i biciklistička staza nalazi se na zapadnom dijelu Općine Podstrana, a obuhvaća nove biciklističke staze i šetnice na morskoj obali dužine 363 metara i pješačke i biciklističke staze uz lijevu obalu Žrnovnice, duge 1610 metara. Staza je opremljena informativnim pločama, pametnim klupama i vitrinama s ucrtanim rutama sa željom da podigne kvalitetu života lokalnog stanovništva i njihovih gostiju.