Promocija knjige „Cyberturist: Novi mediji u turizmu“

Izvor i foto: dalmatia.hr

U petak 8.11. je u hotelu Park u Splitu u organizaciji Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Instituta za Nove medije i e-demokraciju održana promocija nove knjige profesora Domagoja Bebića pod nazivom „Cyberturist: Novi mediji u turizmu“. Knjiga koja se bavi novim komunikacijskim trendovima, njihovim utjecajem na turistički sektor te kreativnim rješenjima i preporukama za turističku promociju privukla je znatan broj predstavnika turističkih zajednica, privatnih iznajmljivača, ugostitelja, ali i predstavnika lokalnih i županijskih samouprava te medija. Knjigu je uz doc.dr.sc. Domagoja Bebića predstavljao i direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Joško Stella.

„Sva istraživanja potvrđuju da su se medijske navike korisnika, a time i turista u potpunosti promijenile. Standardni obrasci komunikacije, promocije i marketinga kakve smo znali do prije, danas više nisu dovoljni. Turističko tržište postaje sve kompetitivnije, a internet i društveni mediji u tome kontekstu predstavljaju novi komunikacijski alat i platformu koja omogućuje do sada najizravniji pristup korisnicima.“ – naveo je autor Bebić prilikom predstavljanja knjige.

„Ponosan sam što je knjiga nastala na temelju višegodišnjih edukacija koje je Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije organizirala za predstavnike turističkih zajednica. Smatram da su novi mediji važan kanal promocije turističkih poruka, sadržaja i usluga te da će njihova popularnost nastaviti rasti i u narednom razdoblju. Mislim da je ova knjiga koristan priručnik djelatnicima u turizmu, menadžerima i svima koje zanimaju novi mediji i novi pristupi promociji“ – izjavio je direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Joško Stella.