Općina Žminj dodijelila 400.000 kuna

Izvor i foto: Općina Žminj

U utorak, 09.04.2019. godine u vijećnici Općine Žminj, načelnik Općine Žminj Željko Plavčić primio je predstavnike udruga koje su temeljem natječaja za redovito financiranje rada udruga Općine Žminj pozitivno ocjenjene te je potpisao Ugovore o sufinanciranju u iznosu 400.000 kuna.

Ugovorima o sufinanciranju rada udruga koje su svoje projekte i aktivnosti prijavile na Natječaj za financiranje rada udruga Općine Žminj osigurana su sredstva za sufinanciranje rada udruga koje svojim djelovanjem direktno i indirektno doprinose razvoju civilnog društva na području općine Žminj. Značaj rada udruga svakako se manifestira na način da svojim djelovanjem članice i članovi istih, ali i korisnici usluga doprinose razvoju raznih sektora Općine Žminj kao i povećanju kvalitete života samih stanovnika, ali i okolice. Pritom ne izostavljajući dobrobit zajednice te aktivnim doprinosom na razvoju zajedničkih afiniteta, ali uvijek spremni na suradnju s vodstvom Općine Žminj, svi predstavnici istaknuli su zadovoljstvo da aktivno mogu doprinositi te sudjelovati u radu Općine.

Rad Dvadesetak udruga koje su svoje projekte prijavile na natječaj Općine Žminj sufinanciran je s ukupno 400.000 kune koje Općina Žminj osigurava u svom proračunu. Sport, kultura, civilna zaštita i djelovanje te zaštita zdravlja samo su neka od polja na kojima udruge, koje broje preko 1000 članova, djeluju. Upoznajući sve prisutne sa svojim radom i ciljevima, predstavnici udruga istaknuli su zadovoljstvo i značaj danom im mogućnošću da svojim radom aktivno sudjeluju u napretku zajednice, te da iskaz različitih interesa u većini slučajeva nailazi na razumijevanje i podršku od strane vodstva Općine.
U nadi da će i dalje aktivno, indirektno ili indirektno, sudjelovati u kreiranju boljeg i kvalitetnijeg života svih mještana Općine Žminj, načelnik je simbolično potpisao Ugovor o financiranju s najmlađom predstavnicom svih udruga i predsjednicom „najmlađe“ udruge za sport i rekreaciju „Popaj“ Dajanom Otočan te izrazio zadovoljstvo da i mladi stanovnici Općine pokazuju interes za vlastitim doprinosom zajednici u kojoj žive brinući pritom za zdravlje i psiho-fizički razvoj svojih najmlađih stanovnika.