Obuka o IFS standardu hrane za vinarije

Izvor i foto: HGK

Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Split i DNV GL Adriatica doo organiziraju seminar o certificiranju vinara prema standardu IFS Food koji će se održati u ponedjeljak, 3. veljače od 10 do 13 sati na CCE - ŽK Split, na adresi Obala A. Trumbica 4.

Seminar je namijenjen vinarima, proizvodnim tehnologijama, vlasnicima i svim ostalim zainteresiranim stranama koji su na bilo koji način uključeni u proizvodnju i marketing vina.

Tijekom poludnevnog seminara polaznici će naučiti iz praktičnih primjera i teoretski osnovne zahtjeve IFS standarda i njegovu primjenu u vinarima. Također, dio seminara fokusirat će se na zahtjeve KO ( knock-out ) i pitanja prevare s hranom 

Seminar će obuhvatiti sljedeće teme:

Pregled IFS standarda
Vodič za norme - Opći zahtjevi
Odgovornost uprave
Sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane
Upravljanje resursima
Proces planiranja i proizvodnje
Mjerenja, analize, poboljšanja
Obrana hrane i vanjske inspekcije
Proces certifikacije
Koristi se za vinara

Posjedovanje certifikata proizvođaču vina potvrda je usklađenosti proizvoda sa standardima, a u trgovačkim krugovima respektabilna je potvrda postizanja visoke razine kvalitete i sigurnosti proizvoda.

IFS certifikat jamči je kupcu vina i dokaz da vinarija ispunjava zahtjeve za sigurnost proizvoda koje su postavili brojni međunarodni lanci supermarketa svojim dobavljačima. Dakle, posjedovanje IFS certifikata omogućava prodaju vina lancima supermarketa širom Europe.

Nema kotizacije za seminar, a potrebna je internetska prijava prema dolje navedenom obrascu, najkasnije do 31. siječnja.

Kontakt osoba u Splitu Split: Danica Poparić-Majić , telefon: 021 / 321-169.