NP Plitvička jezera: Močvarni plavac

Sl. 1. Ženka močvarnog plavca Phengaris alcon alcon polaže jaja na plućnu sirištaru Gentiana penumonanthe (Foto: Iva Mihoci)

Izvor i foto: Turizmoteka/NP Plitvička jezera

Na vlažnim livadama NP Plitvička jezera svake godine odvija se čarobna priča koju smo odlučili podijeliti s vama. Priča je to o leptiru močvarnom plavcu i njegovom životu s mravom i biljkom čudnog imena – plućna sirištara.

Sredinom srpnja pa sve do druge polovice kolovoza leptir močvarni plavac Phengaris alcon alcon leti iznad vlažnih livada našeg Parka i polaže svoja jaja u obliku malih bijelih točkica na plućnu sirištaru Gentiana pneumonanthe (Sl. 1). Iz jaja izlaze male gusjenice koje će se neko vrijeme hraniti i boraviti unutar cvjetnog pupa plućne sirištare. Nakon otprilike tri tjedna kad dovoljno ojača gusjenica se spušta na tlo, u blizinu mravinjaka mrava iz roda Myrmica (Sl. 2). Ti mravi će je, zbog slasnog soka kojeg ispušta, odnijeti u svoj mravinjak i brinuti se za nju. Gusjenice u mravinjaku provode sedam do osam mjeseci te se u proljeće zakukulje blizu izlaza iz mravinjaka. U ljetnim mjesecima, kad procvjeta plućna sirištara, u ranojutarnjim satima, iz mravinjaka izlaze prekrasni leptiri plavih krila i kreću u potragu za biljkom na koju će nakon oplodnje položiti jaja.


Sl. 2. Mravi iz roda Myrmica (Foto: JU NPPJ)

Močvarni plavac danas se prema kriterijima IUCN (The World Conservation Union – Svjetska udruga za zaštitu prirode) nalazi među kritično ugroženim vrstama (CR) jer je zbog svog specifičnog ciklusa vrlo osjetljiv na promjene u staništu.

U našem Parku zabilježena je jedna od najvećih populacija, na europskom nivou, ove vrste leptira. Naša je dužnost zaštititi je.

Kako?

Zaštitom i očuvanjem staništa na kojima boravi uz vašu pomoć. Vlažne livade na kojima je prisutan močvarni plavac, tj. leptir, mrav i biljka (sve tri komponente moraju biti prisutne) potrebno je kositi tek u rujnu kad se gusjenica spustila u mravinjak i ne teškom mehanizacijom kako se ne bi uništili mravinjaci. I ne manje bitno, potrebno je očuvati prirodni vodni režim koji livade održava vlažnim i pogodnim za rast plućne sirištare, mravinjake mrava roda Myrmica i na kraju močvarnog plavca.

Stručna služba Parka u suradnji sa Hrvatskim prirodoslovnim muzejom kontinuirano provodi praćenje (monitoring) populacije močvarnog plavca u svrhu utvrđivanja sadašnjeg stanja, eventualnih nastalih promjena te bolje suradnje s vlasnicima livada i pravovremenog poduzimanja mjera.
Osim močvarnog plavca Park je staniše za još dvije osjetljive vrste plavaca roda Phengaris: Phengaris alcon rebeli (EN) i Phengaris arion (DD), a prisutne su i druge vrste leptira plavaca. Jedna od čestih vrsta je obični plavac Polyommatus icarus.

Ovdje pogledajte video!