Nadin - Početak berbe grožđa

Izvor i foto: visitravnikotari.com

U petak 04. rujna 2020. s početkom u 10h u Nadinskim vinogradima

( Nadinsko blato ) po prvi puta obilježavamo početak ovogodišnje berbe grožđa.

S tim u svezi bit će organiziran prigodni program i domjenak.