Ministarstvo turizma, kao partner na projektu INHERIT, zajedno sa JU NP Kornati i dionicima, će do kolovoza 2020. provoditi pilot testiranje

Izvor : inherit@mint.hr          Foto: NP Kornati

Ministarstvo turizma, kao partner na projektu INHERIT, zajedno sa JU NP Kornati i dionicima, će u sljedećem razdoblju (do kolovoza 2020.g.) provoditi
„Pilot testiranje za razvoj komplementarnih održivih turističkih aktivnosti masovnom turizmu, te savjetovanja koja će se održati radi zoniranja i uspostavljanja pilot područja INHERITURA u Nacionalnom parku KORNATI“

Projekt „INHERIT - STRATEGIJE ODRŽIVOG TURIZMA ZA OČUVANJE I
VALORIZACIJU PRIRODNE BAŠTINE OBALNOG I MORSKOG PODRUČJA SREDOZEMLJA“ je projekt sufinanciran od strane EU-a, koji će u sljedećem razdoblju (do kolovoza 2020.g.) provoditi:

a) savjetovanja koja će se održati radi zoniranja i uspostavljanja pilot područja INHERITURA u
Nacionalnom parku KORNATI, gdje će se turističke aktivnosti provoditi pod povećanom zaštitom
prirodne baštine

b) pilot testiranja komplementarnih održivih turističkih aktivnosti masovnom turizmu E-mail: inherit@mint.hr / https://inherit.interreg-med.eu / https://mint.gov.hr/

INHERIT je integrirani Interreg MED projekt u kojem sudjeluje 15 partnera iz 10 mediteranskih zemalja ( Grčka, Hrvatska, Italija, Španjolska, Slovenija, Cipar, Malta, Francuska, Crna Gora, Portugal). Cilja projekta je zaštititi prirodnu baštinu od negativnih utjecaja intenzivnog turizma pokretanjem, upravljanjem i potvrđivanjem kombinacije mjera politike i ciljanih intervencija.
Provodi se od veljače 2018. do kraja siječnja 2022. godine, a ukupni projektni proračun iznosi oko 5.6 milijuna eura, s time da sudjelovanje Ministarstva turizma kao partnera obuhvaća približno 370 tisuća eura od čega se 85% sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Turizam i prirodna baština međusobno su povezani na mediteranskom području jer se sve vrste turizma temelje na nekoj razini iskorištavanja prirodnog okoliša te razvoj turizma predstavlja veliki stres za prirodno okruženje zbog brzog i obično nereguliranog širenja povezanih usluga i infrastrukture. Ozbiljni izazovi koji postavljaju takve aktivnosti su nestašica vode, zagađenje voda, gubitak biološke raznolikosti, pretjerana proizvodnja otpada, te povišene temperature uslijed globalnog zagrijavanja.

Kroz pilot testiranje za razvoj komplementarnih turističkih aktivnosti masovnom turizmu promiču se turističke aktivnosti koje oslobađaju mediteransku prirodnu baštinu od učinaka masovnog turizma i ističu važnost modela održivog turizma.
Područja na kojima se mogu vršiti pilot testiranja za razvoj komplementarnih turističkih aktivnosti masovnom turizmu su:

 buduća INHERITURA područja
 područje koje se smatra pogodnim za svrhu pilot testiranja.
INHERITURA područja - su područja koje bi nakon faze ispitivanja i pod određenim uvjetima, mogla biti prepoznata kao "INHERITURA zaštićeno područje", što uključuje:

1. Zaštitu okoliša i prirodne baštine;
2. Valorizaciju prirodnih dobara;
3. Pristup održivom turizmu – „odozdo prema gore“ (engl. „bottom-up“) i participativni pristup.

Razvoj održivog i dobro upravljanog turizma može donijeti brojne prednosti.
Neke od prednosti su:

 Prihodi od takvih aktivnosti mogu pomoći u financiranju zaštite i upravljanja prirodnim područjima visoke vrijednosti.
 Lokalne zajednice, koje razumiju koristi proizašle iz održivih turističkih aktivnosti, mogu biti motiviranije za zaštitu resursa i usvajanje stavova kojima se zagovara očuvanje.
 Turisti i lokalni stanovnici mogu imati koristi od obrazovanja o zaštiti okoliša koje eko-turističke aktivnosti mogu pružiti.
 Suradnja između tijela javne vlasti, turističke industrije i lokalnih dionika pomaže u uspostavljanju dodirnih točaka, ublažavanju problema i otkrivanju novih mogućnosti zajedničkog djelovanja za zaštitu prirodne baštine.
E-mail: inherit@mint.hr / https://inherit.interreg-med.eu / https://mint.gov.hr/
Glavni cilj prirodnih područja je očuvanje prirode i krajolika, kao i pružanje pristupa posjetiteljima i pomaganje ljudima da iskuse, nauče i uživaju u onome što prirodno područje može ponuditi.

Mjere i aktivnosti održivog turizma donose ekonomske, ekološke i socijalne koristi za uključene zajednice. One mogu dodati vrijednost turističkim proizvodima/uslugama i ublažiti pritisak na okoliš. Što je najvažnije, mogu pružiti neposredne ekonomske koristi bez žrtvovanja dugoročnog potencijala i prirodne baštine destinacije.

Neke od mjera koje mogu biti uzete u obzir su:

 upravljanje posjetiteljima,
 definiranje različitih zona, označavanje puteva i staza,
 dizajn turističkih ruta,
 naknade/ulaznice, ograničenja broja posjetitelja,
 kodeks ponašanja posjetitelja,
 brendiranje lokalnih proizvoda,
 razvoj atrakcija i aktivnosti (planinarenje, brdski biciklizam, ronjenje, vožnja kajakom, kanjoning, sakupljanje bilja, razgled špilja, promatranje životinja/ptica, itd.).

U nastavku navodimo neke primjere aktivnosti iz partnerskih regija:
1. GO2 Mertola, Portugal - Aktivnost razvijena u partnerstvu s Gradskim vijećem Mertola i regionalnom agencijom za promociju turizma Alentejo. To su aktivnosti relevantne za turizam kulturne i prirodne baštine (aktivnosti poput promatranja ptica, hodanja i astro turizma). Projekt se usredotočuje na digitalizaciju i korištenje mobilnih platformi, na kvalifikaciju lokalnih turističkih agenata koji su presudni za jačanje brendiranja destinacije.

 Turistička usluga – ekološka ruta (ruta za biološku raznolikost)
 Zaštićena prirodna baština - Biološka raznolikost, ruralna prirodna baština
 Posebne značajke – aktivnost nije ovisila o postojanju određenih geografskih ili drugih posebnih uvjeta
 Mjere – partnerstvo, projekt
 Vrsta uključenih dionika – javna tijela vlasti, regionalna agencija za promicanje turizma
 Uključenost dionika- uključeni u zajednički razvoj aktivnosti

2. Ruksak pun aktivnosti, Murcia, Španjolska – Glavna uprava za prirodni okoliš promiče aktivnosti ekološkog obrazovanja i podizanja svijesti za posjetitelja i turiste u regiji. Uz promicanje prirodne i kulturne vrijednosti zaštićenih prirodnih prostora regije Murcia važno je sudjelovanje građana i predanost očuvanju prirodnog okruženja te predstavljanje turističkih aktivnosti uz poštovanje prirodnih i kulturnih resursa.

 Turistička usluga – ekološka ruta, aktivnosti obrazovanja
 Zaštićena prirodna baština – biološka raznolikost, ekosustavi, ruralna prirodna baština, obala
 Posebne značajke – aktivnost nije ovisila o postojanju određenih geografskih ili drugih posebnih uvjeta
 Mjere - program
 Vrsta uključenih dionika- javna tijela vlasti
 Uključenost dionika – javnost je informirana o aktivnostima koje nude parkovi
E-mail: inherit@mint.hr / https://inherit.interreg-med.eu / https://mint.gov.hr/

Kao konačni rezultat očekuje se da će Pilot testiranje za razvoj komplementarnih održivih turističkih aktivnosti masovnom turizmu primjenjivati alternativne održive turističke aktivnosti koje se uspješno bave prekomjernim nosivim kapacitetom uzrokovanim masovnim turizmom (koji se sastoje indikativno od pješačkih staza i vodenih aktivnosti vezanih uz prirodnu baštinu).