Karneval u Labinu veljača / ožujak

Izvor i foto: TZG Labin

Kulminacija karnevalskih događanja u Labinu je u subotu 2. ožujka s velikom maškaranom povorkom koja će proći centrom grada te na pusni utorak 5. ožujka kada se održava s dječji maskenbal. Nekoć su se maškare u narodu Labinštine nazivale karbulji. Na pusnu nedjelju maškare bi obilazile kuće. Muškarci bi odjenuli žensku nošnju, starinske vunene široke suknje, a žene bi odijenule muške hlače, kravatu i šešir.

U pletenu košaru - košić- skupljala su se darovana jaja, a na kolac bi se nabadala darovana slanina i meso. Svaka skupina imala je svirače na sopela ili meh. Ukućani su maškare častili i bukaletom vina. Nakon zdravice domaćinima, maškare bi na okićenom magarcu nastavile voditi Pusta, lutka od slame, u čijem trbuhu se nalazila bačvica s vinom.

Za mesopust u gradu Labinu popodne je išla povorka s okićenom kočijom iz koje su se bacale naranče okupljenima. Na pjacalu ispred Gradske lože svirala je limena glazba, meh i sopela te se plesao starinski balun. Običaj je bio da se za pusni ručak pripremi kokoš, krafi i fuži, a u svakom većem selu održavali su se plesovi sve do Pepelnice.