Izjava udruge malih dioničara Jadran Crikvenica

Izvor: UVBRIMD     Foto: Jadran Crikvenica

IZJAVA ZA MEDIJE PREDSTAVNIKA UDRUGE VJEROVNIKA BIVŠIH RADNIKA I MALIH DIONIČARA JADRAN D.D. CRIKVENICA (UVBRIMD JADRAN) POVODOM REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE JADRANA DD 26.08.2019.

Podizanjem kvalitete hotela Jadrana d.d. na viši nivo od 4* i 5* napravio bi se iskorak u kvaliteti ponude cijele destinacije grada Crikvenice

UVBRIMD je podržao model privatizacije Jadrana d.d. od strane mirovinskih fondova fondova PBZ CO i ERSTE Plavi u 2018. godini, jer oni imaju dugačak vremenski horizont ulaganja budući da je Jadran d.d. okosnica turizma grada Crikvenice i jedna od najvećih hotelskih tvrtki na Kvarneru. UVBRIMD JADRAN očekuje od novih većinskih vlasnika Jadrana d.d., obveznih mirovinskih fondova PBZ CO i ERSTE Plavi, NO i nove Uprave Jadran d.d. da provedbom kvalitetnog novog Strateškog poslovnog plana razvoja tvrtke 2018. – 2023. godine ostvare pozitivni iskorak u podizanju kvalitete hotela na viši nivo sadržajima zanimljivljim za hotelske goste s ciljem povećanja popunjenosti i cjelogodišnjeg poslovanja hotela Jadrana d.d. ( zdravstveni, wellness, sportski, nautički, kongresni turizam ), za što grad Crikvenica ima sve geo-klimatske uvjete, jer je još 1905. proglašen klimatskim lječilištem. Podizanjem kvalitete hotela Jadrana d.d. na viši nivo od 4* i 5* zaštitili bi se interesi svih stakeholdera (između ostalih i svih malih dioničara tvrtke, posebno 850 bivših radnika kojima je 50% tražbina iz stečajnog plana od 2013.g. namireno u dionicama društva i oko 1000 branitelja, odnosno građana RH koji uplaćuju u II. stup obveznih mirovinskih fondova), jer je hotelska tvrtka Jadran d.d. nosioc organiziranog turizma i najveća hotelska tvrtka u Gradu Crikvenici.

UVBRIMD JADRAN očekuje od Uprave Jadran d.d. da nakon prezentacije sažetka novog poslovnog Strateškog plan razvoja Jadran d.d. 2018. – 2023. Gradskom vijeću grada Crikvenice i predstavnicima UVBRIMD JADRAN izvrši njegovu objavu zainteresiranoj javnosti i ulagačima na Zagrebačkoj Burzi, s projekcijom iznosa ulaganja društva po pojedinim godinama u destinaciju Crikvenica i izvan nje, jer je isti navodno Uprava prezentirala većinskim vlasnicima još krajem 2018. godine. Prema informacijama iz izjava Uprave društva u medijima ostvarenje Strateškog plana razvoja Jadran d.d. 2018. – 2023. , odnosno planirana dinamika ostvarivanja investicija u društvu, ovisi i o višegodišnjim neriješenim imovinsko pravnim odnosima na pojedinim lokalitetima tvrtke, pa očekujemo kvalitetnu suradnju društva s resornim ministarstvima Vlade RH, PGŽ, Gradom Crikvenicom u vezi što bržeg rješavanja preostalih neriješenim imovinsko pravnih odnosa. Smatramo da bi aktualna Uprava Jadrana trebala naći optimalan model brzog rješavanja preostalih neriješenih imovinsko pravnih sporova s bivšim vlasnicima na pojedinim lokalitetima društva, koji ne bi ugrožavao provedbu Strateškog poslovnog plana razvoja Jadran d.d. 2018. – 2023. i investicije u društvo vrijedne 117 milijuna EUR.

Predsjednik Uprave Jadrana d.d., g. Gorana Fabris u intervju danom časopisu LIDER od 03.05.2019. godine pod naslovom „CRIKVENICA I SELCE SU UNIŠTENE DESTINACIJE“ u vezi planiranih investicija u TN Kačjak. najavljuje dolazak strateškog partnera u društvo, menadžment kompanije, u „Equity društva“ u manjinskom postotku udjela vlasništva. UVBRIMD JADRAN očekuje da će budući strateški partner Jadrana d.d. biti dokazana hotelska tvrtka iz RH, kao što su VALAMAR, Maistra itd., koje mogu svojim kapitalnim udjelom, tržišnom pozicijom i menadžmentom podići na viši nivo Jadran d.d. i čitavu destinaciju Grada Crikvenice. Također nas zanimaju planovi Uprave društva u vezi eventualne akvizicije drugih hotelskih tvrtki izvan grada Crikvenice.

Budući da se mali dioničari smatraju oštećeni Odlukama Izvanredne glavne Skupštine Jadrana d.d. od 24.08.2018. godine o redovnog smanjenju temeljnog kapitala za 208 mil kn radi unosa kapitala u rezerve društva, iako tvrtka u tom trenutku nije imala u tom trenutku akumuliranih gubitaka u aktivi bilance društva, niti većih dugovanja, odnosno tvrtka je bila nisko kreditno zadužena u odnosu na temeljni kapital društva, očekujemo u cilju zaštite interesa malih dioničara društva od Uprave Jadran d.d. da se eventualna buduća dokapitalizacija društva od strane budućeg strateškog partnera Jadran d.d. izvrši po značajno višoj cijeni dionice od one ( 17.25 kn) po kojoj je izvršena dokapitalizacije tvrtke prema Odlukama Izvanredne glavne Skupštine Jadrana d.d. od 24.08.2018. godine.

U Strategiji razvoja turizma CV rivijere 2019. – 2029. stoji da su plaže u srži prepoznatljivosti, atraktivnosti i konkurentnosti CV rivijere, ali uz nekoliko iznimaka njihova današnja visoka opterećenost, nedovoljna kvaliteta uređenja i nezadovoljavajući režimi upravljanja pretežito kroz koncesijska odobrenja Grad Crikvenice u suprotnosti su s potencijalom koji bi trebali imati. Unaprijeđenje uređenja plaža je operativni Program najvišeg prioriteta Strategije razvoja CV rivijere. Budući da Jadran d.d. ima u svom sastavu oko 65% svih hotelskih ležaja u gradu Crikvenici i ostvaruje oko 90 milijuna kuna ukupnog prihoda u 2018. godini. Ti poslovni pokazatelji ukazuju na dominanantan položaj Jadrana d.d. u hotelskim kapacitetima grada Crikvenica, a njegova zemljišta i objekti su najveći potencijal grada Crikvenice za razvoj kvalitetnog hotelijerstva. Privatizacija Jadrana d.d. trebala bi dovesti do povećanje nivoa kvalitete hotelskih objekata tvrtke na minimalno 4*, a s time i do potrebe dobijanja koncesija Jadrana d.d. na dijelovima plaže ispred hotela društva za hotelske goste višeg standarda, posebno dobijanje višegodišnje koncesije od strane PGŽ za Hotel Esplanade 4 + * Jadrana d.d., Hotel Kvarner Palace 4* i Hotel Miramare 5* na glavnoj pješčanoj plaži Grada Crikvenice, koja je glavna atrakcija destinacije.

Budući da hotelski gosti ne dolaze u hotele Jadrana d.d. samo zbog kvalitete hotelskih objekata, već i zbog kvalitete i ponude cijele destinacije grada Crikvenice, UVBRIMD JADRAN očekuje da će se provedbom Strategije razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere 2019. – 2029., odnosno najavljenim novim investicijskim ciklusom u gradu Crikvenici i prijavljenim projektima grada za EU Fondove podići nivo kvalitete turističke destinacije grada Crikvenice (posebno uređenjem i proširenjem plaža, izgradnjom marine, višenamjenskog multimedijalnog centra, gradskog bazena, sportske dvorane, uređenje šetnica uz more, biciklističkih staza itd. ), što bi značajno produžilo turističku sezonu, te se nadamo s dobroj suradnji nove Uprave Jadrana d.d., PGŽ i Grada Crikvenice na svim pitanjima koja su od interesa za podizanje nivoa hotelske usluge Jadrana d.d. i stvaranju uvjeta za cjelogodišnji turizam u Gradu Crikvenici.

Predsjednik
UDRUGE VJEROVNIKA BIVŠIH
RADNIKA I MALIH DIONIČARA
JADRAN D.D. CRIKVENICA
Mario Vukelić dipl.ing.