Dok se svijet suočava s velikim izumiranjem vrsta, u NP „Krka“ čuvaju raznolikost životinjskih vrsta o kojoj ovisi čovječanstv

Izvor : Turizmoteka/NP Krka          Foto: Davor Šarić

 Bilo da žive u vodi, u zraku, na zemlji ili pod njom, endemične, rijetke i ugrožene životinjske vrste svrstale su rijeku Krku među najvrjednije prirodne cjeline u Hrvatskoj i u Europi. Svjetski dan životinja, koji obilježavamo 4. listopada, prilika je da naglasimo važnost životinja za opstojnost cjelokupnog života na zemlji. Prema procjenama znanstvenika, sadašnje doba smatra se šestim masovnim izumiranjem u povijesti planeta. Jedna od najugroženijih skupina životinja su slatkovodne ribe koje su vrlo osjetljive na sve promjene staništa. Zato je zaštita vrsta, očuvanje staništa i minimaliziranje ljudskog utjecaja naš najvažniji zadatak, kako bismo sačuvali bioraznolikost o kojoj, na kraju, ovisi čovječanstvo.

Kao što svaka zemlja treba poznavati svoju povijest i kulturu, isto tako valja poznavati i bioraznolikost. Upravo su životinje koje obitavaju na određenim staništima bioindikatori zdravog i očuvanog okoliša. U rijeci Krki obitava trideset jedna vrsta riba, među kojima je dvanaest endema. Ujezereni dijelovi toka obiluju vodozemcima, a osobita vrijednost su endemične vrste guštera: mrki ljuskavi gušter i oštroglava gušterica. Zbog 229 vrsta ptica, Nacionalni park „Krka“ svrstava se u ornitološki najvrjednija područja u Europi. U fauni sisavaca Parka iznimno su važni nalazi velikouhog šišmiša, blazijevog potkovnjaka i dugonogog šišmiša. Od rijetkih životinja obalnog dijela Hrvatske, u kanjonskom dijelu toka rijeke može se vidjeti divlja mačka, na livadama oko Visovačkog jezera srna, a rijeke Krka i Čikola jedno su od posljednjih mediteranskih staništa vidre.

Pored zaštite postojećih vrsta i sprječavanja njihova izumiranja koje je nepovratno, na znanstvenicima i istraživačima je veliki zadatak ubrzanog pronalaska novih vrsta i njihova opisa, s obzirom da je brzina izumiranja veća od brzine kojom se otkrivaju nove vrste. Upravo je na istraživanju u Nacionalnom parku „Krka“ 2013. godine, za novopronađenu vrstu strige primijenjen i „cybertipe“ model opisa životinje, o čemu je objavljen i rad u prvom izdanju međunarodnog online časopisa Biodiversity Data Journal.