Ciklus edukativnih predavanja u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka

Izvor : Turizmoteka/svkri.uniri.hr      Foto: TZG Rijeka


U Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci u petak, 19. veljače 2021., započinje novi ciklus edukativnih predavanja pod nazivom Kulturna baština i turizam kao partneri kroz nove trendove, koji će se održati u tri termina: 19. veljače, 5. ožujka i 12. ožujka od 15.00-18.30 sati u dvorani stalne kulturno-povijesne izložbe Glagoljica, Dolac 1.

 Uvodno predavanje 19. veljače obuhvaća sljedeće:

- Turizam i kultura - pojam i definicije kulture, Kulturološki prostor, Arhetip i stereotip, Što je identitet i tradicija; Pojam autentičnosti; Komodifikacija kulture; Kulturni identitet; Kulturni turizam;
- Podjela baštine – materijalna i nematerijalna, UNESCO, Interpretacija baštine kroz storytelling online i offline i povezivanje kroz kružnu kreativnost;
- Primjeri dobre prakse (youtube)
Predavačica je dr. sc. Romana Lekić, profesorica visoke škole u trajnom zvanju na Edward Bernays visokoj školi za komunikacijski menadžment u Zagrebu.

Program je prvenstveno namijenjen studentima kulture i turizma, djelatnicima u kulturi, djelatnicima u turističkim zajednicama i turističkim organizacijama, turističkim vodičima i voditeljima kulturnih amaterskih skupina.

Glavni je cilj edukacije upoznati polaznike s resursima koje grad Rijeka i Županija posjeduju, ali i s onima još nedovoljno poznatima, kojima treba dati priču i na taj ih način oživjeti. Primjenom holističkog pristupa u edukaciji povezat će se cijela Županija kroz pristup kulturi i interpretaciji baštine, a polaznicima pružiti uvid u komunikaciju i interpretaciju kroz kreativnu upotrebu storytellinga i ekonomije doživljaja kroz povezivanje kulture i turizma.

Program se ostvaruje uz potporu Odjela za kulturu Grada Rijeke.

Broj mjesta u dvorani je ograničen zbog trenutne epidemiološke situacije te je obvezna prijava dolaska na e-mail: glagoljica@svkri.hr