Crna Gora: Nautičkim turizmom privući bogatu klijentelu

Ministarstvo turizma Crne Gore radi strategiju za razvoj nautičkog turizma. Cilj je da se Crna Gora pozicionira kao destinacija za tu turističku granu

Izvor : Vijesti.me                     Foto: Marina Porto Montenegro

Autor: Marija Mirjačić

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore objavilo je krajem prošle godine tender za izbor ponuđača za izradu strategije razvoja nautičkog turizma čiji je cilj analiza potencijala Crne Gore, odnosno da li nautički kapaciteti koje posjeduje država zadovoljavaju standarde koje očekuje to ciljno tržište.

Namjera je i da se odrede smjernice i aktivnosti za razvoj proizvoda i marketing koji će Crnu Goru pozicionirati kao destinaciju nautičkog turizma.
Rok za izradu strategije je sedam mjeseci od dana zaključenja ugovora, dok je rok za proces revizije i usvajanja konačnog teksta tri mjeseca od dana dostavljanja prijedloga teksta strategije.

Iz Ministarstva turizma “Vijestima” je rečeno da će se Strategija razvoja nautičkog turizma s akcijskim planom odnositi na razdoblje od 2020. do 2025. godine, te da je namjera u skladu sa smjernicama koje su definirane Strategijom razvoja turizma do 2020. da se privuče i ugosti što veći broj turista razvijajući nautički turizam.

“Ta strategija će voditi računa o održivosti i očuvanju životne sredine na Crnogorskom primorju i Skadarskom jezeru. Obuhvatit će statističke podatke razvoja nautičkog turizma od kraja 90-tih godina pa do danas (broj nautičkih plovila koja su posjetila CG, kapaciteti prihvata plovila tada i sada), makro i mikro analizu luka nautičkog turizma. Provest će se i posebno istraživanje o zahtjevima nautičke klijentele (ekonomski jača kategorija) koja se razlikuje u odnosu na drugu turističku klijentelu, zatim istraživanja po općinama o posjeti nautičara, jedriličara i onih s motornim čamcima, kao i kolika je potreba za zimskim vezovima. Potpisat će se i svi vezovi duž obale i u unutrašnjosti zemlje”, objašnjeno je iz ministarstva.

“Potrebno je definirati mrežu luka nautičkog turizma i predložiti tretman pojedinih sadržaja u okviru njih i odrediti zone sidrišta za kruzere i mega jahte na području Bokokotorskog zaljeva. Nužno je pri tom uvažiti planirane sadržaje jednake ili slične namjene u susjednim općinama i razmatrati ih kao jedinstvenu turističku ponudu. Potrebno je mrežu luka nautičkog turizma razvrstati na objekte od nacionalnog interesa”, kazali su u ministarstvu.

Planirano je da onaj tko bude radio strategiju, na osnovu podataka koje dobije od ministarstva i iz drugih izvora, procijeni ukupan prostorni i turistički kapacitet za nautički turizam, a analizirat će se odredbe postojećeg Prostornog plana, utvrditi eventualne potrebne korekcije/dopune planiranih luka nautičkog turizma.
“Nakon toga će prostorno definirati (ucrtati) postojeće i planirane sadržaje od nacionalnog interesa. U suradnji s ministarstvom izvršitelj će odrediti potencijalne sadržaje od nacionalnog interesa za koje su već iskazani interesi ili postoji opravdano očekivanje da će se pojaviti zainteresirani investitori, te im naći najpovoljniji položaj u prostoru. Kao potencijalne sadržaje koji će pobuditi interes investitora već sada je moguće naznačiti marine i sidrišta za mega jahte”, objašnjeno je iz ministarstva.

Sistem sigurnosti plovidbe, zaštita mora od zagađenja...

Strategijom će se definirati posebni standardi zaštite životne sredine u lukama nautičkog turizma zavisno od stupnja zaštite pojedinog akvatorija, a identificirat će se problemi kod razvoja nautičkog turizma.

“Uz to, definirat će se sigurnost i sigurnost nautičara i sistem sigurnosti plovidbe i zaštita mora od zagađenja”, kazali su u ministarstvu. Uspostavit će se mehanizmi kontrole, odrediti institucije i pojedinci nositelji pojedinih dijelova pripreme i provođenja strategije. Strategija je ključni dokument kojim će se stvoriti podloga za razvoj održivog nautičkog turizma u Crnoj Gori, vodeći računa o životnoj sredini i povezivanju s EU Strategijom razvoja cirkularne ekonomije. Strategijom će se definirati vizija razvoja nautičkog turizma u Crnoj Gori i strateški ciljevi