Vukovar: Turistički promet u 2019.

Povećan broj smještajnih kapaciteta

Izvor i foto: TZG Vukovar/Miro Šlaufhauzer

Prema podacima o broju turističkih dolazaka i ostvarenih noćenja evidentiranih u sustavu eVisitor u gradu Vukovaru, u 2019. godini ostvareno je 45.756 turističkih dolazaka (3,68% manje u odnosu na 2018.), te 72.898 noćenja (0,83% manje u odnosu na 2018. godinu).


Strani turisti ostvarili su 4.743 turističkih dolazaka (27,26% više u odnosu na 2018.), te 11.360 noćenja (39,16% više u odnosu na 2018.). 

Smanjen broj dolazaka i noćenja je posljedica promjene programa boravka učenika koji Vukovar posjećuju u sklopu terenske nastave iz povijesti, a kojeg provodi Memorijalni centra Domovinskog rata Vukovar. Izuzmemo li dakle ovu kategoriju gostiju, odnosno kategoriju sudionika školskih paket aranžmana odobrenih od strane školske ustanove, za Vukovar je 2019. rekordna turistička godina koju smo zaključili s 15,59% više dolazaka i 27,24% više noćenja turista.

Prema podacima Lučke uprave Vukovar, u 2019. godini u Vukovaru je pristao 351 riječni kruzer s 49.114 gostiju, što je 120 kruzera više nego u 2018.