Strukovnim udrugama u turizmu 1,8 milijuna kuna za provođenje 15 programa i projekata

Bespovratne financijske potpore dodijeljene su za petnaest projekata i programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu

Izvor : mint.hr     Foto: Turizmoteka

S ciljem podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz jačanje strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu, Ministarstvo turizma je dodijelilo strukovnim udrugama ukupno milijun i osamsto tisuća kuna za sufinanciranje projekata koji doprinose podizanju kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu.

Bespovratne financijske potpore dodijeljene su za petnaest projekata i programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu koji daju dodanu vrijednost članicama/članovima udruga i na taj način utječu na jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala i u konačnici turističkog proizvoda.

„Strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu važan su partner Ministarstva turizma u podizanju kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te jačanje konkurentnosti turističke ponude. Kroz ove projekte želimo potaknuti daljnji razvoj inovativnosti te kvalitetno upravljanje destinacijama kroz suradnju dionika u turizmu. Važno je vrednovati izvrsnost i održivost i zato sam siguran da ćemo kroz ove projekt omogućiti daljnje pozicioniranje Hrvatske kao destinacije kvalitete“, istaknuo je ministar turizma Gari Cappelli povodom donošenja odluke o odabiru projekata strukovnih udruga u turizmu.

Kod odabira projekata, u obzir se uzela usklađenost sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. koja jasno definira glavni cilj razvoja hrvatskog turizma kroz povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turizma. Primjerenost kvalitete ljudskih potencijala, odnosno posjedovanje suvremenih znanja i praktičnih vještina, osnovni je element isporuke kvalitetne turističke usluge i unapređenja konkurentnosti hrvatskog turizma.

S obzirom na tempo promjena trendova na turističkom tržištu i, s time u vezi, potrebama tržišta rada, strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu prepoznale su svoju ulogu i mogućnosti te već tradicionalno pripremaju i provode programe/projekte stručnog usavršavanja i osposobljavanja u skladu s promjenama na tržištu, a sve u cilju jačanja hrvatskog turističkog proizvoda i njegove prepoznatljivosti na međunarodnom tržištu.

Projekte su mogle prijaviti strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva. Provođenje projekta u partnerstvu je bilo prihvatljivo, a partneri unutar ovog javnog poziva su udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za program/projekt odnosno ciljeve javnog natječaja.

Odluka o odabiru programa/projekata objavljena je na stranicama Ministarstva turizma u rubrici 'Javni pozivi'.