Snižene naknade za obradu kreditnih zahtjeva

HBOR od 1. siječnja 2017. godine snizuje naknade za obradu kreditnih zahtjeva s trenutnih 0,8 ili 1 posto na 0,5 posto.

Izvor i foto: HBOR

Uprava HBOR-a donijela je odluku o privremenom sniženju naknade za obradu kreditnih zahtjeva, a odluka se primjenjuje na sve zahtjeve zaprimljene od 1. siječnja 2017. godine i odobrene do 31. prosinca 2017. godine.

ZA IZVOZNIKE SNIŽENJE 50%
U slučajevima kreditiranja putem poslovnih banaka HBOR se također odriče dijela naknade. Kod programa kreditiranja Pripreme izvoza u slučajevima kada se kredit ugovara ili obnavlja na rok kraći od godine dana HBOR je naknadu umanjio za 50 posto te sada za rok do tri mjeseca naknada iznosi 0,125 posto, za rok do šest mjeseci 0,25 posto te za rok do devet mjeseci umjesto 0,75 posto naknada iznosi 0,375 posto.

„Ovo je samo jedna u nizu mjera koje HBOR kontinuirano poduzima kako bi olakšao hrvatskim gospodarstvenicima pristup kreditnim sredstvima i osigurao im što manje troškove zaduženja, vjerujem da će i ovo sniženje naknade pridonijeti povećanju novih investicija i ulaganja u hrvatsko gospodarstvo.“ izjavio je Dušan Tomašević, predsjednik Uprave HBOR-a.