Radionica natječaja Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Knin: Vrijeme održavanja: 21.03.2017.


Izvor i foto: HGK

U Uredu HGK za područja posebne državne skrbi Knin održava se informativna radionica nastala na temelju natječaja Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, za koju su osigurana sredstva iz Europskoga socijalnog fonda, u utorak, 21. ožujka, na adresi Zvonimirova 36, u 12 sati.

Za ovaj je poziv predviđeno 31.500.000 kuna, od čega je 85 posto iz Europskoga socijalnog fonda, a 15 posto iz državnog proračuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kuna, dok je najviši iznos 2.000.000 kuna, a intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Poziv će biti otvoren 60 dana od dana objave natječaja, odnosno od 1. ožujka do 3. svibnja.

Projektni bi prijedlozi trebali omogućiti posebno prilagođene programe osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih skupina, a time i njihovu veću zapošljivost u turizmu i ugostiteljstvu. Poziv potiče suradnju obrazovnih ustanova čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga koje će dati smjernice razvijanja programa te poslodavca koji će omogućiti učenje na radnome mjestu, s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina.

Projekte mogu prijaviti ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva uz obvezno partnerstvo. Partneri mogu biti ustanove za obrazovanje odraslih, udruge, poslodavci/gospodarski subjekti (trgovačko društvo, obrt, zadruga, trgovac pojedinac, javna ustanova), regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Planirano trajanje projekta je od 12 mjeseci do 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Minimalni broj polaznika kojima prijavitelj i/ili partneri moraju osigurati uspješno i besplatno svladavanje razvijenog programa osposobljavanja i/ili usavršavanja posredstvom projekata jest 40, dok minimalni broj stručnjaka kojima prijavitelj i/ili partneri moraju osigurati uspješno i besplatno svladavanje razvijenog programa osposobljavanja i/ili usavršavanja posredstvom projekata iznosi jedan.

Cilj informativnih radionica jest detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te o procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.

Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac dostupan na https://goo.gl/forms/ryG0zQGSkLMlVD2t1. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta. Sva dodatna pitanja u vezi s održavanjem radionica možete dostaviti na adresu elektroničke pošte: EUobrazovanje@mint.hr

Detaljne informacije o objavljenom Pozivu i informativnim o radionicama, dostupne su na internetskim stranicama www.mint.hr, www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr .

Pitanja u vezi s Pozivom na dostavu projektnih prijedloga prijavitelji mogu poslati elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu elektroničke pošte EUobrazovanje@mint.hr. Kao predmet elektroničke pošte obavezno je navesti referentni broj i naziv poziva. Sva se zaprimljena pitanja s odgovorima objavljuju u na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr, najkasnije sedam kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Radionicu zajednički organiziraju Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo turizma, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca i Udruga poslodavaca u hotelijerstvu.