MINT: ​Dodijeljeno pet milijuna kuna za razvoj cikloturizma na kontinentu

Ministarstvo sufinancira do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta

Izvor i foto: mint.hr

Ministar turizma Gari Cappelli jučer je boravio u Novoj Gradiški u Brodsko-posavskoj županiji gdje se održala VIII. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Tom je prilikom ministar Cappelli potpisao i ugovore s predstavnicima pet slavonskih županija (Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska županija) o potporama temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini. Ukupno su temeljem Odluke o odabiru projekata i dodjeli potpora odobrena sredstva za sufinanciranje 14 razvojnih projekata u vrijednosti od 4.974.900,00 kn.

„Razvoj cikloturizma ima važnu ulogu u razvoju kontinentalnog turizma, a što u konačnici doprinosi ravnomjernijem turističkom razvoju naše zemlje, produljenju turističke sezone i pozicioniranju Hrvatske kao destinacije raznolike i bogate turističke ponude. Cikloturizam u tom segmentu ima iznimno značajnu ulogu te gotovo 60 milijuna poklonika diljem Europe koji u potrazi za aktivnim odmorom sve češće biraju Hrvatsku kao glavno odredište. Važno je stoga sustavno i organizirano okrenuti se razvoju cikloturizma na kontinentu, a kroz Program razvoja cikloturizma te osiguravajući bespovratne potpore aktivno pružamo podršku javnom sektoru i jedinicama regionalne samouprave u jačanju ovog sve važnijeg oblika turizma“ istaknuo je ministar Cappelli prilikom potpisivanja ugovora s predstavnicima pet slavonskih županija.

Opći cilj Programa razvoja cikloturizma na kontinentu je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Također, sufinanciranjem predmetnih projekata se potiče stvaranje nove atrakcijske osnove, generiraju se novi motivi dolaska te se potiče rast turističke potrošnje. Sredstva iz javnog poziva su namijenjena javnom sektoru – jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno sljedećim županijama; Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka. Svih 14 županija je pokazalo izniman interes te su se sve prijavile na predmetni javni poziv i zadovoljile propisane uvjete.

S ciljem razvoja cikloturizma Ministarstvo turizma je nedavno kroz rad Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma predstavilo aplikaciju CROATIA BIKE ROUTES. Uz podršku Ministarstva turizma razvijen je sadržaj Slavonije i dijela kontinetnalne Hrvatske. Njime se domaćim i inozemnim cikloturistima osiguravaju potrebne informacije na moderan način te se adekvatno promoviraju cikloturistički sadržaji u Hrvatskoj.

Više o aplikaciji možete vidjeti na sljedećoj poveznici: http://cbr.hr/, a više o projektima i radu Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma možete vidjeti na sljedećoj poveznici: https://cikloturizam.hr/

Nastavno na Program razvoja cikloturizma na kontinentu, prema prethodno izrađenom Operativnom planu razvoja cikloturizma (2017.-2020.), županije su mogle kandidirati sljedeće aktivnosti za izradu prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta; izradu/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute; uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta; izradu standarda za „bed&bike“ smještajne objekte; postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na EuroVelo rutama, na drugim međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenim točkama u ruralnom prostoru i sl. te uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje pametnih klupa, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.).

Ministarstvo sufinancira do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Minimalno mogući iznos potpore po javnom pozivu iznosi 100.000,00 kn, a maksimalno mogući iznos potpore iznosi 500.000,00 kn. Podsjećamo da je Ministarstvo turizma u 2017. godini kroz Program razvoja cikloturizma na kontinentu sufinanciralo izradu Operativnih planova razvoja cikloturizma svih 14 kontinentalnih županija. Operativnim planovima su dane jasne smjernice i prioriteti razvoja cikloturizma pojedine županije te su postavljeni temelji za razvoj cikloturizma na kontinentu. U 2018. i 2019. godini Ministarstvo je nastavilo sufinancirati projekte razvoja cikloturizma na kontinentu, a temeljem izrađenih Operativnih planova razvoja cikloturizma županije.

Javni poziv je bio otvoren od 13. veljače do 13. ožujka 2019. godine. Odluku o odabiru projekata i dodjeli potpora, kao i detaljnije informacije o uvjetima natječaja možete vidjeti na službenim web stranicama Ministarstva turizma pod kategorijom Javni pozivi.