Ministarstvo turizma sufinancira uređenje 66 biciklističkih odmorišta i vidikovaca

Odobrena su sredstva za sufinanciranje 24 razvojna projekta s jednim ili više odmorišta ili vidikovaca na cikloturističkim rutama u ukupnoj vrijednosti od 3.674.200 kuna


Izvor: mint.hr                              Foto: gorskikotar.hr

Na temelju Odluke o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma te nakon objavljenog Javnog poziva za predlaganje projekata od 9. kolovoza 2016. godine, Ministarstvo turizma donijelo je 2. Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini, kojim sufinancira projekte javne cikloturističke infrastrukture.

Odobrena su sredstva za sufinanciranje 24 razvojna projekta s jednim ili više odmorišta ili vidikovaca na cikloturističkim rutama u ukupnoj vrijednosti od 3.674.200 kuna. Na području županija uz obalu na ovaj će se način ostvariti devet projekata, a na području kontinenta preostalih petnaest.

Ministar Cappeli je ovom prilikom izjavio:

„Sufinanciranjem uređenja 66 biciklističkih odmorišta i vidikovaca Ministarstvo turizma podržava daljnji razvoj cikloturizma na području Hrvatske u nastojanju da kroz svega nekoliko godina postanemo kvalitetna i prepoznatljiva cjelogodišnja ciklo destinacija. U Europi trenutno ima oko 60 milijuna aktivnih biciklista i 20 milijuna cikloturista koji ostvaruju minimalno jedno noćenje. Spomenuti cikloturisti su važni jer u odabranim destinacijama u većoj mjeri od glavnine ostalih turista koriste lokalnu trgovačku i ugostiteljsku ponudu, te tijekom svojih boravaka po procjenama troše i do 30% više od klasičnih turista.“

Prethodnom Odlukom donesenom u prosincu 2016. godine, a u sklopu istog Programa već su sufinancirana 32 razvojna projekta u ukupnoj vrijednosti od 17.367.000 kuna za sljedeća područja: uređenje plaža, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju centara za posjetitelje i interpretacijskih centara te njihovo opremanje multimedijalnom opremom.

Programom razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini Ministarstvo turizma potiče jačanje konkurentnosti turizma kroz razvoj javne turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove - turističkih atrakcija. Bespovratne potpore dodjeljuju se na temelju odluke o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma, a riječ je o prihodu Ministarstva turizma od uplata za privremene koncesijske naknade za turističko zemljište. Novac iz Fonda namijenjen je javnom sektoru - županijama, gradovima i općinama za investicije.

Javni poziv bio je otvoren je od 9. kolovoza do 15. rujna 2016. godine, a više informacijama o odabranim projektima kao i uvjetima koji su bili potrebni za prijavu možete pronaći na službenim web stranicama Ministarstva turizma,OVDJE.

Ministarstvo turizma kroz ovaj program sufinancira do 80 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta. Minimalni iznos odobrenih sredstava je 100 tisuća kuna, a maksimalni iznos po pojedinom korisniku, odnosno projektu je 1 milijuna kuna, ovisno o tome radi li se o plaži, centru za posjetitelje ili interpretacijskom centru ili vidikovcu odnosno odmorištu na cikloturističkoj ruti.

Napomena:

Kao tijelo nadležno za provedbu Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Ministarstvo turizma predlagatelj je Odluke kojom je, između ostaloga, određeno da se naknade za koncesije za korištenje turističkog zemljišta i prihod od prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske uplaćuju u državni proračun, na razdjelu Ministarstva turizma te da ministar turizma ima ovlaštenje za donošenje programa korištenja tih sredstava. Odluka je usuglašena na sjednici Koordinacije za gospodarstvo, investicije i fondove EU te prihvaćena na Vladi RH, u rujnu 2013. godine.