Iz IPARD-a više od 3 milijuna kuna za ruralni turizam

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz IPARD programa je šestorici korisnika isplatila više od tri milijuna kuna za ruralni turizma

Izvor: apprrr.hr   Foto: malakucamia.com

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je nove isplate na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za završena ulaganja u sklopu mjere 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“.

Korisniku MALA KUĆA MIA j.d.o.o. iz Karlovačke županije isplaćeno je 561.345,00 kuna za izgradnju objekta za potrebe ruralnog turizma.

U Istarskoj županiji je IPARD sredstvima sufinancirano još pet projekata. Prvi korisnik je R.S.S. PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o. koji su za rekonstrukciju i dogradnju ugostiteljsko turističke građevine u Motovunu dobili sufinanciranje u iznosu od 559.125,00 kuna, dok je BOKITO d.o.o. ostvario potporu od 559.125,00 kuna za izgradnju stambene građevine za potrebe ruralnog turizma u naselju Rebići.

Sljedeći korisnik iz Istre je VIŠNJAN TURIZAM d.o.o. koji je za izgradnju i opremanje objekta za turističke potrebe ostvario sufinanciranje od 561.412,50 kuna, dok je KARMELA PIFAR za smještajni objekt sa plivačkim bazenom dobila 543.868,88 kuna.

Također, korisnik AG RURIS d.o.o. iz Buzeta ostvario je potporu u iznosu od 561.345,00 kuna za rekonstrukciju postojeće stambene građevine u kuću za odmor s bazenom.