Zagreb: Predkonferencijiski Forum

Forum želi postavit okvir za diskurse koji mogu doprinijeti realnom razrješenju prividne dihotomije, RAZVOJA turizma, (a time i gospodarstva) i zaštite i OČUVANJA prirodnih i kulturnih krajolika, povijesnih gradova i spomenika.

Izvor : imc-agencija.hr   Foto: Turizmoteka

 

Inicijativa Proceed With Care / Nastavimo s pažnjom, Nacionalne udruge za interdisciplinarno djelovanje na području baštine i turizma, okupila je niz relevantnih akademskih i znanstvenih institucija koje povezuje koncensus da problem zahtjeva brzu reakciju široke, interdisciplinarne, prekogranične, znanstveno-stručne fronte.

U suradnji s partnerima organiziramo konferenciju koja će imati dva isprepletena predmeta rasprave:

1. SVEOBUHVATNO I INTEGRATIVNO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE teritorija i infrastruktura kao sredstava za održivo upravljanje turizmom i baštinom
2. KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE, tehnike i alati za implementaciju planiranih i projektiranih rješenja

Međunarodna, interdisciplinarna konferencija održat će se u svibnju 2019. godine u Šibeniku, a kao njezinu najavu u 2018. godine organiziramo Predkonferencijiski Forum u Zagrebu koji ima važnu ulogu u definiranju glavnih problemskih točaka unutar spomenuta dva predmeta rasprave.

Jednodnevni interdisciplinarni i interaktivni Forum postavit će okvir za diskurse koji mogu doprinijeti realnom razrješenju prividne dihotomije, RAZVOJA turizma, (a time i gospodarstva) i zaštite i OČUVANJA prirodnih i kulturnih krajolika, povijesnih gradova i spomenika.

Stoga nam je veliko zadovoljstvo pozvati Vas da nam se pridružite na
Predkonferencijskom Forumu Proceed with care koji će se održati u subotu 24. studenog 2018.  na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Kačićeva 26
s početkom u 9:00 sati.

Zaključni dokument Foruma bit će preambula Međunarodne znanstveno-stručne Konferencije PROCEED WITH CARE / NASTAVIMO S PAŽNJOM koja će se održati u Šibeniku 2019. godine.

Predkonferencijski Forum namijenjen je znanstvenim istraživačima, akademskim zajednicama, studentima diplomskih i doktorskih studija i praktičarima iz svih disciplina koje dodiruje tematsko područje konferencije; arhitekture i prostornog planiranja, zaštite spomenika kulture i prirode, kulturnih teorija turizma, komunikologije, interpretacije baštine, turističkog menadžmenta, menadžmenta u kulturi, ekonomije, društvenih znanosti; sociologije, antropologije i sl.
Predkonferencijski Forum namijenjen je i informiranju predstavnika svih institucija koje donose izvršne odluke o očuvanju prostornih i kulturnih resursa, ali i o razvoju i implementaciji održivog turizma, od državne do lokalne administracije, lokalnih zajednica do poduzetnika u kulturi i turizmu.

PROGRAM PREDKONFERENCIJSKOG FORUMA:

9:00 - 9:30 prijave sudionika
9:30 - 9:45 otvaranje Foruma
9:45 - 10:45 1. PANEL
Teme:
Razumijevanje turizma na određenoj baštinskoj destinaciji
Razvijanje strategije za progresivnu promjenu
Razvijanje učinkovite politike upravljanja turizmom i baštinom
Panelisti:
doc.dr.sc. Ana Mrđa - Arhitektonski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr.sc. Jana Vukić - Odsjek za sociologiju, Filozofski Fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
Maja Zelić – Konzervatorski odjel u Imotskom Ministarstva kulture Republike Hrvatske
izv.prof.dr.sc Božo Skoko - Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
10:45 - 11:00 Q&A
11:00 -11.15 pauza za kavu
11:15 -12:15 2. PANEL
Teme:
Razvijanje i upravljanje turističkom infrastrukturom u baštinskim destinacijama
Razvijanja proizvoda, iskustava i usluga kao dodanih vrijednosti i turizmu i baštini
Upravljanje posjetiteljima i njihovim ponašanjem u baštinskim destinacijama
Praćenje i vrednovanje uspjeha poduzetih mjera
Panelisti:
prof. dr.sc. Bojana Bojanić Obad Ščitaroci – Arhitektonski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr.sc. Josip Mikulić – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za turizam u Zagrebu
dr.sc. Jelena Skorup – ARIES, Zagreb
doc. dr.sc. Alma Zavodnik Lamovšek - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija
12:15 – 12:30 Q&A
12:30 -12.50 pauza za kavu i snack
12:50 - 13:50 3. PANEL
Teme:
Uključivanje lokalnih zajednica i poduzetnika
Komunikacija s posjetiteljima

Osiguranje sredstava i investicija za provedbu progresivnih promjena
Panelisti:
dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić – IRMO; Institut za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu
Ankica Mamić, MCIPR - Agencija IMC, Zagreb
Dragana Lucija Ratković Aydemir, prof. – MUZE, Zagreb, European Association for Heritage Interpretation
Petar Mišura – Grad Šibenik, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
13:50 - 14:05 Q&A
14.05 - 14:30 zaključna riječ - zatvaranje Foruma

Forum organiziraju Nacionalna udruga za interdisciplinarno djelovanje na području baštine i turizma i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a podržali su ga Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske, Hrvatska komora arhitekata i Hrvatska turistička zajednica.

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na mail adresu ela@imc-agencija.hr do petka 23.11.2018. do 12:00 sati.

Nacionalna udruga za interdisciplinarno djelovanje na području baštine i turizma