U Rovinju se održava konferencija Zeleni okvir za plavi Jadran

Cilj konferencije je ukazati na usku povezanost turizma i poduzetničkih projekata vezanih uz more i vodu te zaštitu mora i okoliša kao i njihovu obvezu održivosti

Izvor i foto: Turizmoteka/HGK

Konferencija Zeleni okvir za plavi Jadran  će se održati u utorak, 27. rujna, u 10 sati, u Velikoj dvorani Doma kulture u Rovinju (II. kat), na adresi Trg Maršala Tita 12.

Cilj konferencije je ukazati na usku povezanost turizma i poduzetničkih projekata vezanih uz more i vodu te zaštitu mora i okoliša kao i njihovu obvezu održivosti. Sukladno „modelu četverostruke ovojnice“ konferencija uvezuje važne dionike iz akademske zajednice, javnog sektora, civilnog društva i realnog sektora te na taj način učinkovito i konkretno doprinosi ostvarenju zadanog cilja.

Kroz panel rasprave nastojat će se razumjeti i bolje definirati ekološke utjecaje obalnog i morskog turizma na Mediteranu odnosno na Jadranskom moru s ciljem snaženja znanja s terena i razvoja zajedničke preporuke za kreatore politike, dionike u turizmu i druge dionike na području Istarske županije i Republike Hrvatske u cjelini.

Program konferencije Zeleni okvir za plavi Jadran nalazi se u pratećim dokumentima.

Konferenciju organiziraju Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula kao nositelj projekta KLIK Pula – Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma i Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula kao partner na projektu.

Projekt KLIK Pula provodi se u okviru Europskog socijalnog fonda (ESF) za razdoblje 2020. – 2023., u suradnji sa sljedećim partnerima: Istarska županija, Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatska gospodarska komora – županijska komora Pula, Arena Hospitality Group d.d., AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Maistra d.d., Škola za odgoj i obrazovanje Pula, Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, Uniline d.o.o., Valamar Riviera d.d., Grad Pula – Pola.

Svrha Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma - KLIK Pula jest povećanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala izvrsne kvalitete, u skladu s potrebama visoko kvalitetnih smještajnih i uslužnih kapaciteta.

Zainteresirani se mogu prijaviti  najkasnije do ponedjeljka, 26. rujna.

Prijava za konferenciju Zeleni okvir za plavi Jadran OVDJE.